Prif Weithredwr newydd

Image of people

20 Tachwedd 2018

Image of peopleMae cyn swyddog sifil cenedlaethol a swyddog llywodraeth leol hynod brofiadol wedi cael ei phenodi fel Prif Weithredwr newydd Cyngor Sir Powys.

Penodwyd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr Cynorthwyol gyda Chyngor Sir Ynys Môn, yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Powys gan gyfarfod arbennig o'r cyngor ddydd Mawrth (20 Tachwedd).

Bydd Dr Turner, sy'n rhugl yn y Gymraeg, yn olynu Dr Mohammed, Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Sir Powys. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol a'r gwasanaeth sifil yng Nghymru.

"Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi yn brif weithredwr Cyngor Sir Powys ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag aelodau etholedig, swyddogion a sefydliadau partner. Mae llywodraeth leol yng Nghymru yn wynebu amseroedd heriol ond trwy gydweithio gyda'n gilydd, rwy'n si?r y gallwn ddarparu gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd da i bobl Powys," meddai.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, mae'n briod â Michael ac mae ganddi ferch Gwenan sy'n 23 oed. Mae ganddi Radd mewn Llywodraeth, gradd Meistr mewn Arwain Newid mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Datblygu Sefydliadol.

Ar ôl pum mlynedd yn tiwtora ym Mhrifysgol Cymru mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ymunodd â'r Cyngor Sir Gwynedd gynt ac yn ddiweddarach Cyngor Sir Ynys Môn mewn nifer o swyddi uwch mewn datblygu economaidd.

Ymunodd â Llywodraeth Cymru yn 1999 a threuliodd dros 17 mlynedd yn gweithio ym Merthyr a Chaerdydd mewn nifer o swyddi uwch yn cynnwys Pennaeth Cymunedau, Pennaeth Cymru Ddigidol, Pennaeth Gwasanaethau Arbenigol, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Iaith Gymraeg a Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraethu.

Yn 2015, dychwelodd i lywodraeth leol pan ymunodd â Chyngor Sir Ynys Môn fel y Prif Weithredwr Cynorthwyol.

Capsiwn llun: (Chwith i'r Dde) Cyng David Meredith, Cadeirydd Cyngor Sir Powys, Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr newydd ei phenodi a'r Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu