1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Polisiau a Phrif Ddogfennau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image cynrychioli Polisiau a Phrif Ddogfennau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae'r ddogfen bolisi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) gyfredol yn amlinellu polisi Cyngor Sir Powys ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc ag ADY hyd at fis Medi 2020.  Mae'r ddogfen hefyd yn darparu canllawiau ar bolisïau a gweithdrefnau'r cyngor ar gyfer adnabod a chefnogi ADY, gan gynnwys ystod y ddarpariaeth sydd ar gael a chyllid i ddiwallu anghenion.

Polisi ADY [1MB]

Hyrwyddo Polisi Ymddygiad Cadarnhaol.

Mae'r polisi hwn yn darparu gweledigaeth a chanllawiau ar gyfer pob sefydliad addysgol wrth hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol ac mae'n manylu ar ymrwymiad y Cyngor i gynnwys pob plentyn a pherson ifanc gan sicrhau y bydd 'pob plentyn a pherson ifanc yn sir Powys yn gallu datblygu i'w potensial llawn'.

Polisi Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol [498KB]

Hysbysiad Preifatrwydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu