HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Polisiau a Phrif Ddogfennau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image of some files

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae'r ddogfen bolisi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) gyfredol yn amlinellu polisi Cyngor Sir Powys ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc ag ADY hyd at fis Medi 2020.  Mae'r ddogfen hefyd yn darparu canllawiau ar bolisïau a gweithdrefnau'r cyngor ar gyfer adnabod a chefnogi ADY, gan gynnwys ystod y ddarpariaeth sydd ar gael a chyllid i ddiwallu anghenion.

Polisi ADY [1MB]

Hyrwyddo Polisi Ymddygiad Cadarnhaol.

Mae'r polisi hwn yn darparu gweledigaeth a chanllawiau ar gyfer pob sefydliad addysgol wrth hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol ac mae'n manylu ar ymrwymiad y Cyngor i gynnwys pob plentyn a pherson ifanc gan sicrhau y bydd 'pob plentyn a pherson ifanc yn sir Powys yn gallu datblygu i'w potensial llawn'.

Polisi Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol [498KB]

Hysbysiad Preifatrwydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu