SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Dechreuadau Anhygoel

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Mae holl staff Dechrau'n Deg wedi'u hariannu i fynychu.

Nod:

Wrth wraidd yr agwedd hon yw'r syniad syml bod y cysylltiad mae plant yn datblygu gyda'u hathrawon, darparwyr gofal plant a rhieni yn hanfodol i'w ffyniant.

Mae plant yn datblygu ymlyniad diogel pan fyddant yn derbyn gofal mewn ffordd sy'n ymatebol, yn gariadus, yn sensitif a chyson.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Gyda'r gofal cywir ac ymlyniad diogel gall plant ddatblygu sylfaen gadarn o le y gallant ffynnu.

Trwy ddarparu trafodaethau ac ymarferion o fewn grŵp cefnogol i ddarparwyr gofal plant cynnar ac athrawon, gallwn roi sylfaen gadarn i blant ddatblygu ar eu gorau.

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu