SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Rheoli Gwirfoddol ar y gweill i gomin Glas-y-Bont Uchaf

Image of a notice board

26 Tachwedd 2018

Image of a notice board Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori â chwmnïau canŵio masnachol a phobl sydd â hawliau pysgota i lunio cynllun rheoli gwirfoddol a fydd yn cydbwyso anghenion pawb sy'n mwynhau defnyddio Afon Gwy o gomin Glas-y-Bont Uchaf yn Y Clas- ar- Wy.

Mae nifer o gynigion yn cael eu trafod i geisio sicrhau cydbwysedd cynaliadwy a thymor hir rhwng nifer y canŵy-wyr masnachol sy'n defnyddio'r afon ar adegau prysur, gyda gweithgareddau eraill megis pysgota, rheoli tir a chadwraeth natur.

Mae'r cyngor wedi rhoi hawl i bobl lansio canŵs trwy gydol y flwyddyn rhwng 10am tan 4pm bob dydd o'r comin i Afon Gwy.  Mae hyn yn golygu fod canŵy-wyr yn gallu manteisio ar y trefniadau defnydd a gyhoeddwyd gan yr Wye and Usk Foundation, i ganŵio o'r Clas-ar-Wy i lawr i'r Gelli.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod o'r Cabinet ar Wasanaethau Cefn Gwlad: "Ers 2016 mae Cod Ymddygiad gwirfoddol wedi bod ar waith i helpu i gynnal yr economi pysgota a chanŵio lleol.  Erbyn hyn mae swyddogion yn ystyried y posibilrwydd o gynllun rheoli ac mae sawl cynnig ar y bwrdd.  Rydym yn gofyn i bawb sydd â diddordeb mewn defnyddio'r afon yn y dyfodol i roi eu sylwadau ar sawl dewis.  Y nod yw cytuno ar un a fydd yn sicrhau fod cwmnïau canŵio masnachol, unigolion, clybiau canŵio a physgotwyr yn gallu mwynhau'r afon trwy'r flwyddyn a pharchu anghenion a hawliau ei gilydd."

Mae'r cynigion yn cynnwys:

• Ystyried cyfyngu ar amserau neu ddyddiau lansio canŵs pan fydd cwmnïau canŵio masnachol yn defnyddio'r afon.
• Ystyried ai'r ffordd ymlaen yw cael teithiau tywys i'r rhai sy'n hurio canŵs.
• Gosod dangosyddion lefel y dŵr fel ei bod yn bosibl canŵio dim ond pan fydd lefelau'r dŵr yn ddigon uchel i osgoi problemau i'r rhai sy'n pysgota'r afon (e.e. mae taflu gwialen bysgota i mewn ac allan o'r dŵr yn gallu bod yn broblem pan mae'r dŵr yn isel)
• Cyflwyno cwota ar ganŵio masnachol
• Cynllun sydd wedi'i ariannu er mwyn monitro a gorfodi'r Cod Ymddygiad.

Dros yr wythnosau nesaf, mae'r cyngor yn gwahodd unigolion, grwpiau a sefydliadau sydd wedi bod wrthi'n datblygu'r Cod Ymddygiad i gyflwyno sylwadau ar y cynigion presennol neu syniadau eraill.  Dros fis Rhagfyr ac Ionawr, byddwn yn ymgynghori â'r cyhoedd ar y cynigion terfynol, felly bydd cyfle i bawb roi eu barn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu