SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad Llanfyllin ar y gweill

Images of hands in the air in a classroom

29 Tachwedd 2018

Images of hands in the air in a classroomMae ymgynghori wedi dechrau ar gynlluniau i uno'r ddwy ysgol yn Llanfyllin.

Mae hyn yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol Ysgol GG Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin i'r Cyngor symud ymlaen gyda chynlluniau i agor ysgol 'pob oed' newydd yn Llanfyllin. Y cynnig presennol yw y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2020.

Byddai'r ysgol ddwyieithog yn darparu ar gyfer disgyblion o 4-18 oed ar y safleoedd presennol.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Addysg: "Daeth y cynnig hwn gan y gymuned, gyda'r ddwy ysgol yn dod ynghyd i greu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Mae'r broses ymgynghori yn gam arall yn ei ddatblygiad, ac rwy'n annog pobl Lanfyllin a'r ardal ehangach i gyflwyno eu syniadau a'u sylwadau, i gyfrannu tuag at siapio'r newidiadau positif hyn."

Bydd digwyddiadau galw i mewn i drafod y cynlluniau yn cael eu cynnal yn y dref ym mis Ionawr. Ar gyfer pobl sydd heb fynediad i'r we, bydd copïau o'r ddogfen ar gael yn fuan gan y ddwy ysgol.

Ar hyn o bryd, mae 147 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd a 707 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu