Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ffederasiwn Ysgolion Llanidloes

Fe wnaeth cyrff llywodraethol Ysgol G.G. Llanidloes ac Ysgol Uwchradd Llanidloes gynnal ymgynghoriad yn ddiweddar ar gynnig i sefydlu ffederasiwn o dan Reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2014.

 

Fe wnaeth y ddau gorff llywodraethol gwrdd ar yr 20fed Chwefror 2019 i ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd ac i benderfynu a oeddent am symud ymlaen i ffedereiddio neu ddim.

Yn y cyfarfod, fe wnaethant gytuno i ffedereiddio o fis Medi 2019.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu