1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ffederasiwn Ysgolion Llanidloes

Mae cyrff llywodraethol Ysgol G.G. Llanidloes ac Ysgol Uwchradd Llanidloes yn ymgynghori ar gynnig i ffedereiddio'r ddwy ysgol.

Mae'r cyrff llywodraethol yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

Bod Ysgol G.G. Llanidloes ac Ysgol Uwchradd Llanidloes yn sefydlu ffederasiwn o dan Reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2014.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 5 Rhagfyr 2018, a bydd yn gorffen ar 25 Ionawr 2019.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael isod:

Dogfen Ymgynghori Ffederasiwn Ysgolion Llanidloes [184KB]

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein yma
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu