Uwch dîm rheoli newydd llai

Image of County Hall

Tachwedd 30, 2018

Image of County HallMae uwch dîm rheoli newydd llai wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer y cyngor sir yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o arweinyddiaeth y sefydliad.

Bydd y strwythur newydd yn gweld yr uwch strwythur rheoli yn lleihau o'r 24 swydd bresennol dros bedair haen reoli i 16 swydd, yn cynnwys y Prif Weithredwr, tri Chyfarwyddwr Strategol a 12 Pennaeth Gwasanaeth, yn gweithredu dros dair haen.

Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro, Dr Mohammed Mehmet y bydd y strwythur newydd, a ddaw i rym ar 1 Mawrth 2019, yn cynnig strwythur cadarnach fydd yn gallu cwrdd â'r heriau sy'n wynebu llywodraeth leol.

"Bydd y strwythur newydd yn sicrhau fod gan y cyngor sir strwythur uwch reoli o faint addas sy'n gallu cyflawni blaenoriaethau Gweledigaeth 2025 ac arwain gwaith trawsnewid gwasanaethau ar adeg lle mae pwysau aruthrol ar lywodraeth leol," dywedodd.

"Fe wnaethom gynnal adolygiad helaeth o uwch strwythur rheoli'r cyngor a ddangosodd nad oed bellach yn addas, a bod angen newid radical er mwyn iddo gyd-fynd yn agosach â blaenoriaethau'r cyngor, lleihau costau rheoli a dileu gweithio mewn seilos.

"Rwy'n credu y bydd y strwythur newydd yn cynnig yr arweinyddiaeth a'r cyfeiriad mae'r cyngor ei angen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu