SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Uwch dîm rheoli newydd llai

Image of County Hall

Tachwedd 30, 2018

Image of County HallMae uwch dîm rheoli newydd llai wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer y cyngor sir yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o arweinyddiaeth y sefydliad.

Bydd y strwythur newydd yn gweld yr uwch strwythur rheoli yn lleihau o'r 24 swydd bresennol dros bedair haen reoli i 16 swydd, yn cynnwys y Prif Weithredwr, tri Chyfarwyddwr Strategol a 12 Pennaeth Gwasanaeth, yn gweithredu dros dair haen.

Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro, Dr Mohammed Mehmet y bydd y strwythur newydd, a ddaw i rym ar 1 Mawrth 2019, yn cynnig strwythur cadarnach fydd yn gallu cwrdd â'r heriau sy'n wynebu llywodraeth leol.

"Bydd y strwythur newydd yn sicrhau fod gan y cyngor sir strwythur uwch reoli o faint addas sy'n gallu cyflawni blaenoriaethau Gweledigaeth 2025 ac arwain gwaith trawsnewid gwasanaethau ar adeg lle mae pwysau aruthrol ar lywodraeth leol," dywedodd.

"Fe wnaethom gynnal adolygiad helaeth o uwch strwythur rheoli'r cyngor a ddangosodd nad oed bellach yn addas, a bod angen newid radical er mwyn iddo gyd-fynd yn agosach â blaenoriaethau'r cyngor, lleihau costau rheoli a dileu gweithio mewn seilos.

"Rwy'n credu y bydd y strwythur newydd yn cynnig yr arweinyddiaeth a'r cyfeiriad mae'r cyngor ei angen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu