SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Osgoi rhodd di-eisiau gwenwyn bwyd y Nadolig yma

Image of Christmas dinner

6 Rhagfyr 2018

Image of Christmas dinnerAmcangyfrifir bod tua miliwn o achosion o wenwyn bwyd yn y DU bob blwyddyn, a heb roi'r sylw priodol i hylendid bwyd, dyw'r patrwm ddim yn peidio dros Ŵyl y Nadolig.

I arbed eich anwyliaid rhag dioddef o wenwyn bwyd dros y gwyliau, mae Cyngor Sir Powys yn eich argymell i ddilyn yr awgrymiadau hyn o eiddo'r Asiantaeth Safonau Bwyd er mwyn sicrhau bod tymor y Nadolig yn deg hyfryd o'r flwyddyn.

Gair i Gall

  • Er mwyn atal croeshalogi wrth siopa bwyd dros y Nadolig, dylech chi sicrhau eich bod chi'n mynd â digon o fagiau er mwyn pacio bwyd amrwd mewn bag ar wahân i fwyd parod i'w fwyta. Bydd hyn yn eich helpu chi i atal croeshalogi
  • Cymerwch gip ar y canllawiau ar becyn y twrci mewn da bryd i sicrhau bod gennych ddigon o amser i'w ddadmer. Gallai gymryd hyd at 4 diwrnod i'w ddadmer yn llawn
  • Peidiwch â golchi twrci amrwd nac unrhyw gig amrwd arall - mae'n tasgu germau ar eich dwylo, eich dillad, offer ac arwynebau
  • Darllenwch y cyfarwyddiadau ar ddeunydd pecynnu'r twrci er mwyn darganfod pa mor hir y bydd yn cymryd i'w goginio. Dylech wirio bob tro: bod y cig yn stemio'n boeth drwyddo draw; nad ydych yn gweld unrhyw gig pinc wrth dorri i'r darn mwyaf trwchus ac mae suddion y cig yn glir
  • Gallwch chi ddefnyddio'ch twrci, eich cigoedd eraill a phrydau bwyd sydd wedi'u coginio i greu pryd newydd, (er enghraifft cyri twrci). Yna gallwch rewi'r pryd bwyd newydd, ond cofiwch mai dim ond unwaith y dylech chi ailgynhesu cig sydd wedi'i goginio a'i rewi'n flaenorol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae coginio rhost ar gyfer gwledd y Nadolig yn gallu bod yn her, ac mae'n hanfodol bod y twrci, neu gig arall sy'n rhan o'r pryd yn cael ei storio, ei ddadmer a'i goginio'n gywir. Yn yr un modd mae angen aildwymo a bwyta bwyd sydd ar ôl o fewn cyfnodau penodol er mwyn osgoi gwenwyn bwyd.

"Dyna pam mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r Asiantaeth Safonau Bwyd i'ch helpu i ddiosg peth o straen paratoi eich pryd Nadolig a chadw eich teulu'n ddiogel dros gyfnod yr Ŵyl."

Dywedodd Adam Hardgrave, Pennaeth Rheoli Clefydau sy'n cael eu Cario mewn Bwyd yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd: "Mae pedwar hanfod hylendid bwyd, sef Oeri, Glanhau, Coginio ac osgoi Croeshalogiad yn bwysig gydol y flwyddyn, ond yn enwedig dros y Nadolig.

"Gyda'r holl waith o baratoi'r pryd Nadolig, mae'n bwysig cofio bod angen cynllunio ymlaen llaw a chaniatáu digon o amser. Cofiwch y gall twrci o faint arferol gymryd hyd at bedwar diwrnod i ddadmer yn llawn yn yr oergell, ac mae'n hanfodol coginio twrci nes bod y cig yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw gig pinc i'w weld, a bod suddion y cig yn glir."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.food.gov.uk/seasons-eatings neu dilynwch @foodgov #SeasonsEatings ar Twitter i gael awgrymiadau a chyngor gydol cyfnod yr Ŵyl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu