HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Diogelu Oedolion ar gyfer Rheolwyr Arweiniol Dynodedig

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Mae'r cwrs hwn yn benodol ar gyfer uwch weithwyr (rheolwyr tîm neu uwch-ymarferwyr o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Gwasanaethau Oedolion).

Nodau a chanlyniadau:

  • Gwybodaeth o'r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddio presennol a'r rhai nesaf ym maes diogelu oedolion, gallu meddyliol a rhannu gwybodaeth
  • Gwybodaeth fanwl am weithdrefnau diogelu oedolion Cymru Gyfan.
  • Gwybodaeth am anghenion penodol rôl y Rheolwyr Arweiniol Dynodedig a'r offer sydd ar gael i helpu gwaith y Rheolwyr hyn ar bob cam.
  • Gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau'r prif asiantaethau partner.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu