SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diogelu Oedolion ar gyfer Rheolwyr Arweiniol Dynodedig

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Mae'r cwrs hwn yn benodol ar gyfer uwch weithwyr (rheolwyr tîm neu uwch-ymarferwyr o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Gwasanaethau Oedolion).

Nodau a chanlyniadau:

  • Gwybodaeth o'r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddio presennol a'r rhai nesaf ym maes diogelu oedolion, gallu meddyliol a rhannu gwybodaeth
  • Gwybodaeth fanwl am weithdrefnau diogelu oedolion Cymru Gyfan.
  • Gwybodaeth am anghenion penodol rôl y Rheolwyr Arweiniol Dynodedig a'r offer sydd ar gael i helpu gwaith y Rheolwyr hyn ar bob cam.
  • Gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau'r prif asiantaethau partner.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu