SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor

Image of County Hall

10 Rhagfyr 2018

Image of County HallBydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.

Yn dilyn prawf llwyddiannus y llynedd pan ganiatawyd i'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y cyngor, mae'r awdurdod yn neilltuo ugain munud ar ddechrau'r cyfarfodydd ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd.

Bydd cyfarfod nesaf y cyngor llawn ar ddydd Iau, Ionawr 24 bydd angen anfon eich cwestiynau erbyn 5pm dydd Mercher, Ionawr 9.

Rhaid i'r cwestiynau fod am Bowys a/neu wasanaethau'r cyngor.  Os bydd Cadeirydd y cyngor yn derbyn y cwestiynau, byddan nhw'n cael eu hychwanegu at Agenda'r Cyngor yn y drefn y'u derbyniwyd.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno cwestiwn glicio yma am fwy o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu