1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Celfi dros ben yn mynd i gartref da

Image cynrychioli Celfi dros ben yn mynd i gartref da

10 Rhagfyr 2018

Image of some chairsMae cwmni lleol wedi dosbarthu celfi yr ystyrir eu bod yn weddill wedi agor pum ysgol newydd ym Mhowys i achosion da yn y sir.

Roedd y celfi dros ben wedi agor pum ysgol newydd, sef Ysgol yr Archddiacon Griffiths yn Llyswen, Ysgol y Mynydd Du, Talgarth, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llan-gors, Ysgol Gynradd y Gelli Gandryll ac Ysgol yr Eglwys Nghymru Cleirwy, yn nalgylch Ysgol Gwernyfed fel rhan o fuddsoddiad £23m mewn addysg gynradd.

Cynigiwyd y celfi o'r hen ysgolion i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar eraill yn y lle cyntaf, ac yna i gwmni celfi ail-law Piranha o Landrindod a drosglwyddodd ef i amrywiaeth o elusennau a sefydliadau ledled y sir a Chymru.

Dechreuodd y cwmni weithredu yn 2014 trwy werthu celfi mewn siop ar stryd fawr y dre cyn symud i uned ddiwydiannol 3000tr.sg. ar Ddole road ddwy flynedd yn ddiweddaraf. Bellach mae ganddynt dros 2000 o bobl yn eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Diolch i'r cwmni mae sefydliadau ac elusennau wedi derbyn byrddau, cadeiriau a chyfarpar chwarae na fyddent wedi gallu talu amdanynt.

Ymhlith y grwpiau mae:

 • Meithrinfa Little People yn Llanandras
 • Grŵp plant bach Llangurig
 • Meithrinfa gymunedol Rhaeadr Gwy
 • Play Radnor Llandrindod
 • Helpu'r Digartref Cymru
 • Ysgol Uwchradd Llanidloes - canolfan anghenion arbennig
 • Sgowtiaid y Gelli Gandryll
 • Cylch y Drenewydd
 • Canolfan Gymunedol Bwlch y Sarnau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu