Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Celfi dros ben yn mynd i gartref da

Image of some chairs

10 Rhagfyr 2018

Image of some chairsMae cwmni lleol wedi dosbarthu celfi yr ystyrir eu bod yn weddill wedi agor pum ysgol newydd ym Mhowys i achosion da yn y sir.

Roedd y celfi dros ben wedi agor pum ysgol newydd, sef Ysgol yr Archddiacon Griffiths yn Llyswen, Ysgol y Mynydd Du, Talgarth, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llan-gors, Ysgol Gynradd y Gelli Gandryll ac Ysgol yr Eglwys Nghymru Cleirwy, yn nalgylch Ysgol Gwernyfed fel rhan o fuddsoddiad £23m mewn addysg gynradd.

Cynigiwyd y celfi o'r hen ysgolion i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar eraill yn y lle cyntaf, ac yna i gwmni celfi ail-law Piranha o Landrindod a drosglwyddodd ef i amrywiaeth o elusennau a sefydliadau ledled y sir a Chymru.

Dechreuodd y cwmni weithredu yn 2014 trwy werthu celfi mewn siop ar stryd fawr y dre cyn symud i uned ddiwydiannol 3000tr.sg. ar Ddole road ddwy flynedd yn ddiweddaraf. Bellach mae ganddynt dros 2000 o bobl yn eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Diolch i'r cwmni mae sefydliadau ac elusennau wedi derbyn byrddau, cadeiriau a chyfarpar chwarae na fyddent wedi gallu talu amdanynt.

Ymhlith y grwpiau mae:

  • Meithrinfa Little People yn Llanandras
  • Grŵp plant bach Llangurig
  • Meithrinfa gymunedol Rhaeadr Gwy
  • Play Radnor Llandrindod
  • Helpu'r Digartref Cymru
  • Ysgol Uwchradd Llanidloes - canolfan anghenion arbennig
  • Sgowtiaid y Gelli Gandryll
  • Cylch y Drenewydd
  • Canolfan Gymunedol Bwlch y Sarnau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu