Ailgylchwch eich bwyd gwastraff y Nadolig yma

Image of food waste going into a food bin

10 Rhagfyr 2018

Image of food waste going into a food binMae aelwydydd ym Mhowys yn cael eu hannog i ailgylchu'r holl fwyd gwastraff y byddant yn ei gynhyrchu dros gyfnod y Nadolig trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu wythnosol o ymyl y ffordd.

Mae Tîm Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys yn atgoffa pawb ynglŷn â phwysigrwydd defnyddio'r gwasanaeth casglu wythnosol o ymyl y ffordd i gael gwared ar wastraff bwyd dros gyfnod yr Ŵyl, a bod hyn yn cyfrannu at gynhyrchu ynni gwyrdd Cymru.

Bydd yr holl wastraff bwyd sy'n cael ei gasglu ym Mhowys yn cael ei anfon i gyfleuster treulio anaerobig yn Ne Cymru. Yno caiff ei ddadelfennu yn fio-nwy naturiol a'i droi'n drydan adnewyddadwy i ddod â phŵer i gartrefi, ffatrïoedd a swyddfeydd. Cynhyrchir gwrtaith hefyd fel rhan o'r broses yma, a defnyddiwr hwn gan ffermwyr yng Nghymru.

Yn ystod cyfnod y Nadolig a'r calan y llynedd, casglodd y cyngor bron 500 tunnell o wastraff bwyd domestig, 15 y cant yn uwch ar gyfartaledd na mewn mis arferol. Gall ailgylchu cymaint o fwyd gwastraff â hyn gynhyrchu digon o ynni i ddod â phŵer i 100 o aelwydydd ym Mhowys am flwyddyn gyfan.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff: "Mae Nadolig yn adeg i deuluoedd ddod at ei gilydd i fwynhau eu hunain, ond dros y blynyddoedd, mae hefyd wedi dod yn adeg pan fyddwn yn gwastraffu llawer.

"Ry'n ni am annog pob aelwyd ym Mhowys i leihau ei heffaith ar yr amgylchedd trwy sicrhau bod unrhyw fwyd Nadolig nad yw wedi'i fwyta yn cael ei roi allan i'w gasglu trwy ein gwasanaeth casglu o ymyl y ffordd. Fel hyn, gallwn leihau swm y gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, torri allyriadau carbon, cefnogi amaethyddiaeth a chynhyrchu rhagor o ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

"Er enghraifft, pe byddai pob aelwyd yn y sir yn ailgylchu croen eu sgewyll ac yn defnyddio'n gwasanaeth wythnosol sy'n casglu o ymyl y ffordd, byddent yn cynhyrchu digon o ynni gwyrdd i bweru pob teledu ym Mhowys am gyfnod digon hir i wylio neges Nadolig y Frenhines."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu