Gofyn am farn pobl y Drenewydd ar bont newydd

Artists impression of a bridge over a river

11 Rhagfr 2018

Artists impression of a bridge over a riverMae gwahoddiad wedi cael ei roi i drigolion y Drenewydd roi eu barn ar bont seiclo a cherdded newydd yn y dref.   Mae'r cyngor yn ceisio syniadau ar gynllun y dyluniad ac enw ar gyfer y bont.

Mae Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn cynnal dwy sesiwn taro heibio yn y dref y mis hwn.  Gall pobl hefyd roi eu barn mewn arolwg ar-lein a fydd ar gael cyn bo hir trwy www.powys.gov.uk/dweudeichdweud.

Bydd y bont yn croesi'r Afon Hafren ger Poundstretcher ar Pool Road ac yn ymuno â'r llwybr seiclo ar ochr yr afon ar Ffordd y Gamlas (sy'n rhan o'r Llwybr Seiclo Cenedlaethol 81.)

Mae'r digwyddiadau taro heibio yn cael cynnal yn:

• Glanhafren, Stryd Fawr, y Drenewydd - 1pm - 4pm ar ddydd Gwener 14 Rhagfyr;

• The Waggon and Horses, Ffordd y Gamlas, Y Drenewydd - 4pm-7pm ar ddydd Mawrth 18 Rhagfyr.

Bydd cynrychiolwyr o'r ddau gyngor a dylunwyr y bont GHD yn bresennol i ateb cwestiynau pobl ac i glywed eu syniadau ar gyfer y bont newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys â chyfrifoldeb am faterion Priffyrdd: "Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am y cyllid i adeiladu'r bont hon; ry'n ni'n meddwl y bydd yn darparu rhagor o gyfleoedd i bobl y Drenewydd i seiclo i'r gwaith - a llwybr newydd ar gyfer seiclo hamdden.  Nawr rydyn ni am glywed barn pobl leol ar sut y dylai edrych a hefyd eu syniadau am enw ar gyfer y bont."

Mae'r cyngor sir yn gweithio gyda'r cyngor tref i geisio mewnbwn lleol.  Dywedodd y Cynghorydd Sue Newham, Maer y cyngor dref: "Rwy'n falch bod Cyngor Sir Powys yn gallu codi pont newydd a'u bod yn gofyn am farn pobl leol."

Os nad ydych yn gallu mynychu'r ddau ddigwyddiad taro heibio, bydd yr arolwg ar-lein ar agor tan ganol nos ddydd Sul 6 Ionawr, 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu