SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybudd rhag twyllwyr dros brysurdeb y Nadolig

Image of people carrying shopping bags

11 Rhagfyr 2018

Image of people carrying shopping bagsMae'r cyngor sir am rybuddio siopwyr ym Mhowys am sgamiau posibl sydd ar droed ar drothwy gwyliau'r Nadolig.

Y llynedd, cafodd 4,000 o nwyddau ffug â gwerth dros £130,000 eu cipio yn ystod cyrchoedd  nwyddau ffug yng Nghymru ar drothwy'r Nadolig.  Trefnwyd 39 cyrch gan dimoedd safonau masnach led led Cymru gan gipio 4,391 o eitemau a gredwyd i fod yn ffug, gan gynnwys teganau, dillad, esgidiau a cholur.

Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys a feddiannodd y swm mwyaf o nwyddau y llynedd, sef 1,500 o eitemau â gwerth o ryw £30,000.  Mae'r gwasanaeth am i drigolion ddiogelu eu hunain rhag sgamiau a dyma rai awgrymiadau ar sut i sbotio sgâm:

Negeseuon e-bost / destun ffug

Gwyliwch rhag negeseuon e-bost neu destun gan gwmnïau parseli sy'n gofyn i chi agor atodiad am nodyn danfon.  Ni fyddai cwmni dosbarthu go iawn yn gwneud hynny.  Hefyd, gwyliwch rhag unrhyw negeseuon e-bost neu destun annisgwyl sy'n eich annog chi i glicio ar ddolen am unrhyw reswm.  Dylech hefyd fod yn ymwybodol o nodyn dosbarthu ffug sy'n gofyn i chi ffonio rhif ffôn i gasglu eich parsel.  Byddai hyn yn alwad ffôn drud iawn a 'does dim parsel.

Dyfeisiau ffrydio

Trwy brynu dyfais ffrydio anghyfreithlon, mae perygl mawr o gael tân ac anaf.  Dyma enghraifft o'r hyn sy'n digwydd i'r bocsys amheus a pheryglus hyn.  Nid yw'r dyfeisiau ffrydio hyn wedi'u cynllunio na'u cynhyrchu i safonau diogelwch y DU.

Talu

Peidiwch â thalu am unrhyw beth trwy drosglwyddo arian yn syth i bobl neu gwmniau nad ydych chi'n eu hadnabod, pa bynnag mor awyddus ydych chi i brynu.   Os yw'n dwyll, mae'n anhebygol y bydd y banc yn adfer nac yn talu eich arian yn ôl.   Y ffordd ddiogel i dalu am unrhyw beth ar-lein yw gyda cherdyn credyd.

Siopau ffug ar-lein

Wrth i bethau prysuro at y Nadolig, bydd siopau ffug yn codi ar-lein i fanteisio ar ein hawydd am fargen.  Weithiau mae'r gwefannau hyn yn edrych yn wael, ond mae'r sgamwyr yn gobeithio y bydd digon o bobl yn rhy ddryslyd i allu dweud y gwahaniaeth rhwng y gwefannau hyn a siopau "dros dro" go iawn.  Gwnewch yn siwr fod y wefan rydych chi arni'n un dilys a bod y dudalen dalu'n ddiogel.

Gallwch wneud hyn trwy sicrhau fod y cyfeiriad yn cychwyn â 'https'  (mae'r 's' yn golygu diogel) ac mae'r bar cyfeiriad yn cynnwys clo caeedig.  Ond yn gyntaf, cofiwch deipio cyfeiriad y wefan yn gywir gan fod rhai gwefannau ffug yn newid un neu ddwy lythyren yn y gobaith na fyddwch chi'n sylwi.  Chwiliwch am adolygiadau ar-lein i'r wefan ac ystyriwch ffonio'r rhif cyswllt.  Os nad oes yna rif, gall hyn fod yn rybudd.

Gwe-rwydo gan elusennau

Mae sgamwyr yn ymwybodol fod pobl yn cyfrannu i elusennau ar yr adeg hyn o'r flwyddyn ac felly'n manteisio ar eich ewyllys da.  Byddan nhw'n anfon negeseuon e-bost gan elusen ffug neu rai sy'n honni i ddod gan elusen gyfreithlon ond yn cynnwys dolen i wefan ffug.

Awgrym:  Os ydych am gyfrannu i achosion da dros y Nadolig, ewch i wefan yr elusen dan sylw.

Cofiwch logio allan bob amser

Ar ôl gorffen talu, dylech logio allan o'ch cyfrif.  Bydd cau'r dudalen ei hun ddim bob amser yn ddigon i ddod â'r sesiwn i ben.

Sgamiau e-dalebau

Yn aml iawn mae'r rhain yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol neu e-bost ac yn honni i gynnig talebau am ddim gan frandiau enwog.  Yn ôl y cyfarwyddiadau, y cyfan sydd angen ei wneud i hawlio taleb yw clicio ar ddolen.  Bydd hyn yn eich arwain chi i wefan ffug lle byddan nhw'n gofyn am eich manylion.  Awgrym:  Gwyliwch rhag gramadeg gwael, ac os oes unrhyw amheuaeth, e-bostiwch y siop.

Sgamiau ar gyfryngau cymdeithasol

Bydd sgamwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i demtio pobl gyda bargeinion anhygoel ar nwyddau megis offer electronig a gemwaith.  Mae'r rhwydweithiau cymdeithasol hefyd yn boblogaidd ar gyfer rhannu safleoedd gwe-rwydo a maleiswedd.  Mae'n bosibl bod y sgamwyr yn "ffrindiau" i'ch ffrindiau go iawn sy'n derbyn pob cais i gysylltu.  Awgrym:  y peth gorau yw peidio clicio ar ddolenni sy'n edrych braidd yn amheus.

Negeseuon testun

Mae sgamiau trwy negeseuon testun yn dod yn fwy poblogaidd yn ddiweddar.  Mae'r negeseuon hyn yn amrywio, ac ambell waith byddan nhw'n esgus bod yn rhywun ry'ch chi'n ei adnabod.  Os ydych chi'n amau rhywbeth, ffoniwch eich ffrind neu berthynas.  Peidiwch â rhoi arian trwy ddolenni ar negeseuon testun neu e-bost.

Prynu tocynnau

Prynwch docynnau i gyngherddau, digwyddiadau, gemau neu leoliadau gan ffynonellau swyddogol megis swyddfa docynnau, clwb chwaraeon neu wefan ddibynadwy sy'n cyfnewid tocynnau.  Dim ond trwy wneud hyn y byddwch yn siŵr fod y tocynnau'n  bodoli ac nad ydynt yn rhai ffug.  Gwyliwch rhag prynu tocynnau gan wefannau tocynnau eilaidd.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod o'r Cabinet ar Safonau Masnach: "Yn ôl y Ganolfan Ymchwil Manwerthu, mae siopwyr yn y DU yn gwario bron i £80 biliwn adeg y Nadolig.  Yn anffodus mae hyn yn golygu fod y Nadolig yn dod yn gynnar i dwyllwyr sy'n gwneud yn fawr o dymor yr Ŵyl trwy feddwl am driciau newydd i dargedu siopwyr dros brysurdeb yr Ŵyl.

"Ein cyngor ni yw siopa'n gall.  Os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, yna dyna'r achos  siŵr o fod."

Os cewch chi unrhyw broblemau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn siopa, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth am gyngor ar eich hawliau a sut i ddatrys unrhyw anghydfod.  Y rhif ffôn yw 03454 04 05 06.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu