SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Proses cyn cyflwyno cais yn dechrau

Image of former Ysgol Maesydre building, Welshpool

11 Rhagfyr 2018

Image of former Ysgol Maesydre building, WelshpoolMae gwahoddiad yn cael ei roi i drigolion y Trallwng i gyflwyno eu sylwadau ar gynlluniau arfaethedig ar gyfer yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar gyn safle Maesydre yn y dref.

Bydd gwybodaeth am y cynllun ar gyfer y prosiect uchelgeisiol hwn ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng yn cael ei chyhoeddi o ddydd Llun (17 Rhagfyr) am bum wythnos fel rhan o'r broses gynllunio cyn gwneud cais.

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i roi eu sylwadau ar y cynlluniau cyn bod cais cynllunio llawn yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Powys yn y Flwyddyn Newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg: "Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol arall yn y prosiect pwysig yma sy'n sail i ymrwymiad y Cyngor i roi cyfleoedd i deuluoedd ledled Powys gael budd o addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae'r cynlluniau cyffrous yma'n cyfuno ardaloedd dysgu'r Unfed Ganrif ar Hugain gyda pharch tuag at dreftadaeth leol."

Y mis diwethaf, cafodd degau o ymwelwyr y cyfle i gwrdd â'r contractwyr Dawnus, y penseiri Architype, staff Cyngor Sir Powys a Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru a golwg cyntaf ar y cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd.

Dangosodd y cynlluniau prosiect arloesol ac unigryw ar gyfer y dref, gydag ysgol yr Unfed Ganrif ar Hugain yn cael ei datblygu ochr yn ochr ag adeilad hanesyddol.

Os caiff ei chymeradwyo, yr ysgol newydd fydd adeilad hybrid cyntaf y sir gyda phensaernïaeth Passivhous newydd sbon yn mynd law yn llaw gydag adeilad hanesyddol wedi'i rhestru.  Bydd yn cynnwys cynlluniau modern ar gyfer yr ystafelloedd dosbarth, ardal weinyddol a darpariaeth blynyddoedd cynnar.

Disgwylir y bydd yr ysgol newydd a fydd yn darparu ar gyfer 150 o ddisgyblion yn agor ym mis Medi 2020.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu