Erlyn dyn o Landrindod am fygwth swyddog y cyngor

Image of Powys County Council logo

14 Rhagfyr 2018

Image of Powys County Council logoMae dyn o Landrindod a fu'n bygwth Swyddog Cyngor Sir Powys wedi derbyn  rhyddhad amodol o ddeuddeg mis.

Bellach, mae Cyngor Sir Powys yn rhybuddio pobl os ydynt yn gwneud bygythiadau yn erbyn swyddogion neu eiddo'r cyngor, y gallent hefyd wynebu erlyniad.

Ymddangosodd Christopher McGuire o Montpelier Court, Llandrindod, yn Llys Ynadon Llandrindod a fe'i cafwyd yn euog o wneud bygythiadau i'r cyngor dros y ffôn.

Plediodd McGuire, a oedd wedi cynnal cyfres o brotestiadau y tu allan i adeiladu'r cyngor yn ystod yr haf, yn euog yn y llys am wneud bygythiadau i Swyddog tai a oedd yn delio gyda'r achos.

Rhoddodd yr ynadon rhyddhad amodol o 12 mis wrth ddedfrydu McGuire, a gafodd ei orchymyn hefyd i dalu £100 o gostau i Wasanaeth Erlyn y Goron.

Dywedodd Simon Inkson, Pennaeth Tai y cyngor: "Ni fydd y cyngor yn goddef pobl yn bygwth swyddogion neu eiddo'r cyngor pan fyddant yn defnyddio ein gwasanaethau.  Ry'n ni'n gobeithio y bydd yr achos hwn yn atgoffa pobl y gallent wynebu cael eu herlyn os byddant yn bygwth ein staff neu eiddo."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu