1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Cronfa Cydnerthedd Brexit ar gael ar gyfer busnesau Powys

Image cynrychioli Cronfa Cydnerthedd Brexit ar gael ar gyfer busnesau Powys

14 Rhagfyr 2018

Image of people meeting round a tableMae cyfle ar gael i fusnesau ym Mhowys i wneud cais am gyllid i'w helpu addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru. 

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau'r prosiect.  Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

 • datblygu capasiti
 • gwella prosesau
 • cadw cystadleurwydd
 • diogelu swyddi
 • sicrhau bod masnach yn llifo'n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd.

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

 • fod wedi'u cofrestru i fasnachu yng Nghymru
 • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau'r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais
 • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
 • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno'r cais

Mae Cyngor Sir Powys yn annog mentrau bach a chanolig i ystyried gwneud cais am y cyllid.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Adfywio: "Rydym yn croesawu'r cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru a byddai o fudd i fusnesau Powys sydd angen addasu ar gyfer y newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit. 

"Os yw eich busnes yn bodloni'r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi a'r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae'r gronfa hon yn addas i chi a byddwn yn annog busnesau bach a chanolig eu maint i ystyried cyflwyno cais."

Mae Cronfa Cydnerthedd Brexit Busnes Cymru yn agored i geisiadau hyd at 31 Mawrth 2020, yn amodol ar gyllid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu