Cronfa Cydnerthedd Brexit ar gael ar gyfer busnesau Powys

Image of people meeting round a table

14 Rhagfyr 2018

Image of people meeting round a tableMae cyfle ar gael i fusnesau ym Mhowys i wneud cais am gyllid i'w helpu addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru. 

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau'r prosiect.  Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

  • datblygu capasiti
  • gwella prosesau
  • cadw cystadleurwydd
  • diogelu swyddi
  • sicrhau bod masnach yn llifo'n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd.

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

  • fod wedi'u cofrestru i fasnachu yng Nghymru
  • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau'r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais
  • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
  • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno'r cais

Mae Cyngor Sir Powys yn annog mentrau bach a chanolig i ystyried gwneud cais am y cyllid.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Adfywio: "Rydym yn croesawu'r cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru a byddai o fudd i fusnesau Powys sydd angen addasu ar gyfer y newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit. 

"Os yw eich busnes yn bodloni'r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi a'r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae'r gronfa hon yn addas i chi a byddwn yn annog busnesau bach a chanolig eu maint i ystyried cyflwyno cais."

Mae Cronfa Cydnerthedd Brexit Busnes Cymru yn agored i geisiadau hyd at 31 Mawrth 2020, yn amodol ar gyllid.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, galwch Busnes Cymru ar 03000 6 03000 i gael cysylltu â chynghorydd i wneud y broses ymgeisio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu