EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Helpwch ni i ddiogelu'r amgylchedd trwy ddewis mynd yn ddi-bapur gyda'ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes!

Gweld pob bil a hysbysiad yn ddigidol unrhyw bryd.

  • Os oes gennych 'Fy Nghyfrif' yn barod, ychwanegwch eich cyfeirnod Treth y Cyngor / Threthi Busnes ac yna atebwch 'Ie' i filio di-bapur.
  • Os ydych wedi ychwanegu eich cyfeirnod Treth y Cyngor / Threthi Busnes o'r blaen, bydd dal angen i chi fynd i mewn i'ch 'Fy Nghyfrif' a chliciwch yr opsiwn 'Mynd yn Ddi-bapur'.

Cofrestrwch ar gyfer bilio di-bapur Fy nghyfrif

Gallwch fynd i'ch cyfrif Treth y Cyngor / Trethi Busnes unrhyw bryd trwy Fy Nghyfrif Powys.  Os byddwch yn dewis biliau di-bapur, byddwch yn derbyn e-bost pan fydd biliau neu hysbysiadau newydd yn barod i'w gweld ar-lein ac ni fyddwch yn eu derbyn drwy'r post.

Ewch ati i gofrestru a gallu gweld y wybodaeth ddiweddaraf ar eich cyfrif 24/7

Mwy o wybodaeth a help i gofrestru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu