Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr

Grant yw hwn sy'n darparu cymorth ariannol i fusnesau newydd sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i achosion COVID-19.

Diben y bwrsariaeth yw helpu busnesau hunangyflogedig newydd gyda phroblemau llif arian uniongyrchol i'w helpu i ddod trwy effeithiau economaidd Covid-19.  Y nod yw ategu mesurau eraill Covid-19 i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau yng Nghymru.

Darllenwch feini prawf y grant isod i weld a ydych chi'n gymwys:

 • Rhaid i chi fod wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020
 • Rhaid i'ch trosiant blynyddol rhagolygol fod yn llai na £50,000
 • Ddim yn derbyn Cymorth Incwm Hunangyflogedig, Grant Trethi Annomestig, Cronfa Cadernid Economaidd neu'r Cynllun Cadw Swyddi dros gyfnod y Coronafeirws
 • Rhaid i'r busnes fod yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i'r busnes gael un neu fwy o'r canlynol:
  • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr gan y Swyddfa Dreth (HMRC)
  • Rhif Cofrestru Treth ar Werth (TAW) neu dystysgrif eithrio TAW
  • Gohebiaeth ysgrifenedig sy'n cadarnhau cofrestriad â'r Swyddfa Dreth
 • Rhaid i chi fod wedi profi gostyngiad mewn trosiant sy'n fwy na 50 y cant o ganlyniad i achosion Covid-19 rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020
 • Rhaid i fusnesau a gynorthwyir anelu at gynnal cyflogaeth am ddeuddeng mis

 

Am fwy o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y  Nodiadau Arweiniol Grantiau Llywodraeth Cymru i Fusnesau Newydd [155KB]

Grantiau cychwyn: ffurflen gais Grantiau cychwyn: Ffurflen Gais

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu