1. Logio Mewn / Cofrestru
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?

Gofynnir i aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o gysgu allan y maen nhw'n eu gweld yn eu cymunedau, fel bod Tîm Tai y Cyngor yn gallu ymyrryd a chynnig help.  Er ei fod yn arbennig o bwysig yn ystod ysbeidiau o dywydd oer, gofynnwn i aelodau o'r cyhoedd i gysylltu â'r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464 os ydynt yn pryderu am rywun sy'n cysgu allan.

Translation Required: Seek help about homelessness

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu