gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Er mwyn curo'r gwres a'u cadw'n ddiogel, bydd ein criwiau casglu yn dechrau'n gynnar ddydd Llun dydd Iau a dydd Mawrth (10, 11 a 12 Awst) fel eu bod yn osgoi tymheredd eithafol y prynhawn. Helpwch nhw drwy sicrhau bod eich biniau a'ch blychau allan erbyn 6yb.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra, ond ni fydd casgliadau gwastraff gardd yn cael eu gwneud yn ardal y Drenewydd heddiw (dydd Iau 11 Awst) oherwydd prinder staff.  Byddwn nôl i gasglu'r holl eiddo sydd wedi'u heffeithio ddydd Sadwrn 13 Awst, felly rhowch eich biniau neu sachau allan i'w casglu fel arfer ar y diwrnod hwn.

Byddwch yn amyneddgar â ni - mae prinder staff ac achosion o covid yn achosi trafferthion mawr i'r gwasanaeth sbwriel ac ailgylchu ar draws y sir. 

Mae'n bosibl na fyddwn yn gallu cwblhau pob rownd heddiw. 

Os na fyddwn wedi casglu eich gwastraff erbyn 5pm, ewch ar-lein i weld pryd fyddwn yn dod nôl i gasglu: Diwrnod casglu biniau

Diolch am eich dealltwriaeth.