SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.

Mae'r cynllun hwn y nagor am 3pm ar 16 Tachwedd a bydd cwsmeriaid yn gallu gwneud cais ar-lein i hawlio'r Taliad Hunan-ynysu.

Os cysylltodd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru â chi i ddweud wrthych am hunan-ynysu, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i Gymorth Ariannol.

Os ydych yn cyflawni'r HOLLfeini prawf cymhwyso, bydd gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500

Mae'r meini prawf cymhwyso a'r ffurflen gais ar gael yma: Taliadau Hunan-Ynysu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu