1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Atgoffa am y cynllun hawliau tramwy

Image cynrychioli Atgoffa am y cynllun hawliau tramwy

18 Rhagfyr 2018

Image of walking boots in the countrysideMae pobl sy'n mwynhau rhwydwaith hawliau tramwy'r sir neu'n helpu i'w gynnal a chadw yn cael eu hatgoffa bod rhai wythnosau ar ôl i gyfrannu sylwadau trwy arolwg ar fersiwn drafft o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy deg mlynedd.

Mae'r cynllun yn manylu ar amrywiaeth o gamau gweithredu y bydd tîm Cefn Gwlad y cyngor, ynhgyd â phartneriaid eraill fel y Cynghorau Tref a Chymuned a gwirfoddolwyr yn ceisio mynd i'r afael â hwy dros y deng mlynedd nesaf nid yn unig i gynnal a chadw'r rhwydwaith, ond hefyd i'w wella i bawb sy'n ei ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae Powys yn sir brydferth ag iddi rwydwaith hawliau tramwy helaeth sy'n agor rhannau o'n sir i bawb sy'n caru cefn gwlad. O farchogaeth i feicio mynydd, o deithiau cerdded i'r teulu i redeg traws gwlad, mae ein rhwydwaith yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i bawb sydd am ddarganfod beth all natur a'r awyr agored ei wneud i'w hiechyd meddwl a'u llesiant. 

"Er bod adnoddau'n dynn, rydym wedi manylu ar gynllun a fydd yn caniatáu i ni gynnal y rhwydwaith i'n holl drigolion ac i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod yn llu i Bowys bob bwlyddyn. Cyn i ni ei gymeradwyo, hoffem wahodd ein trigolion i gyfrannu sylwadau arno trwy gwblhau ein harolwg."

Gall trigolion ddweud eu dweud ar y cynllun trwy fynd i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud a dilyn y dolenni i'r Arolwg o'r Cynllun Hawliau Tramwy.  

O dan ddeddfwriaeth rhaid i'r ymgynghoriad barhau am 12 wythnos a daw i ben ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu