Atgoffa am y cynllun hawliau tramwy

Image of walking boots in the countryside

18 Rhagfyr 2018

Image of walking boots in the countrysideMae pobl sy'n mwynhau rhwydwaith hawliau tramwy'r sir neu'n helpu i'w gynnal a chadw yn cael eu hatgoffa bod rhai wythnosau ar ôl i gyfrannu sylwadau trwy arolwg ar fersiwn drafft o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy deg mlynedd.

Mae'r cynllun yn manylu ar amrywiaeth o gamau gweithredu y bydd tîm Cefn Gwlad y cyngor, ynhgyd â phartneriaid eraill fel y Cynghorau Tref a Chymuned a gwirfoddolwyr yn ceisio mynd i'r afael â hwy dros y deng mlynedd nesaf nid yn unig i gynnal a chadw'r rhwydwaith, ond hefyd i'w wella i bawb sy'n ei ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae Powys yn sir brydferth ag iddi rwydwaith hawliau tramwy helaeth sy'n agor rhannau o'n sir i bawb sy'n caru cefn gwlad. O farchogaeth i feicio mynydd, o deithiau cerdded i'r teulu i redeg traws gwlad, mae ein rhwydwaith yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i bawb sydd am ddarganfod beth all natur a'r awyr agored ei wneud i'w hiechyd meddwl a'u llesiant. 

"Er bod adnoddau'n dynn, rydym wedi manylu ar gynllun a fydd yn caniatáu i ni gynnal y rhwydwaith i'n holl drigolion ac i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod yn llu i Bowys bob bwlyddyn. Cyn i ni ei gymeradwyo, hoffem wahodd ein trigolion i gyfrannu sylwadau arno trwy gwblhau ein harolwg."

Gall trigolion ddweud eu dweud ar y cynllun trwy fynd i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud a dilyn y dolenni i'r Arolwg o'r Cynllun Hawliau Tramwy.  

O dan ddeddfwriaeth rhaid i'r ymgynghoriad barhau am 12 wythnos a daw i ben ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu