SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adolygiad swyddfeydd y Gogledd

Image of Neuadd Maldwyn

18 Rhagfyr 2018

Image of Neuadd MaldwynMae cabinet y cyngor wedi cytuno y bydd prif swyddfa Cyngor Sir Powys yn y Trallwng, sef Neuadd Maldwyn, yn cau fel rhan o adolygiad pwysig o'r swyddfeydd.

Mewn cyfarfod yn Llandrindod heddiw (18 Rhagfyr), cymeradwyodd y cabinet adolygiad o swyddfeydd yng ngogledd y sir a fydd yn arwain maes o law at gau Neuadd Maldwyn yn Ffordd Hafren, a symud y gwasanaethau i adeiladau eraill yn y Drenewydd gyda phenderfyniad posibl i ddarparu lleoliad gweithio ystwyth yn y Trallwng.

Derbyniodd y cabinet hefyd yr egwyddor fod y cyngor yn mabwysiadu gweithio ystwyth lle bo modd, sy'n golygu na fydd aelodau o staff yn cael man gweithio unigol iddyn nhw'u hunain. Disgwylir darparu 60 o leoedd ar gyfer 100 aelod o staff yn adeiladau'r cyngor.

Dan y cynlluniau hyn, bydd y Gwasanaethau Plant ac Oedolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y Trallwng yn symud i Swyddfeydd y Parc yn y Drenewydd a'r Gwasanaethau Tai ac Iechyd yr Amgylchedd yn symud i'r Hen Goleg yn y Drenewydd.

Dywedodd yr Aelod Portffolio ar faterion Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Fe wnaethom ni gynnal adolygiad trylwyr o'r lle yn ein swyddfeydd ac rydym yn credu bod y dewisiadau a gymeradwywyd heddiw'n darparu'r model gorau bosibl ar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn y gogledd gyda'r adnoddau sydd ar gael.

"Diolchwn i'r cyhoedd am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ynghylch y llyfrgell a'r amgueddfa, ac am y llu o awgrymiadau adeiladol a gawsom. Mae'r rhain wedi'u hystyried yn ofalus. Mae angen i ni ystyried yr adborth a gawsom gan bob aelod o staff y bydd hyn yn effeithio arnynt cyn llunio penderfyniad terfynol."

"Gobeithiwn y bydd y gwasanaethau hyn yn effeithio'n bositif ar gyflenwi gwasanaethau gan fod angen i bob gwasanaeth adolygu ei wasanaethau, a dylai fanteisio ar y cyfle yma i'w newid er gwell.

"Mae swyddogion y cyngor yn gweithio'n galed nawr i geisio darganfod yr ateb gorau bosibl i adeilad Neuadd Maldwyn, a'r gobaith yw y bydd ei ddyfodol yn cyfrannu'n gadarnhaol at ddyfodol y dref.

"Byddant hefyd yn rhoi eu sylw i dde'r sir nawr, er mwyn adolygu'r lle yn y swyddfeydd yn y rhan honno o Bowys hefyd," ychwanegodd.

Bydd y penderfyniad ar ddyfodol lle craidd mewn swyddfeydd a'r llyfrgell yn y dref yn cael ei ddirprwyo i'r aelod portffolio a Chyfarwyddwr yr Amgylchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu