Bydwraig yn derbyn gwobr y Barcud Aur

Image of a group of people at a Gold Kite award presentation

4 Ionawr 2019

Image of a group of people at a Gold Kite award presentationMae Cadeirydd Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno Barcud Aur i fydwraig o Dref-y-clawdd a enillodd gwobr fydwreigiaeth fawr ei bri yn 2018.

Cyflwynwyd Gwobr y Barcud Aur a thystysgrif o werthfawrogiad i Sarah Spencer, uwch-reolwr bydwreigiaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gan y Cynghorydd David Meredith. Roedd y wobr mewn parch a chydnabyddiaeth o'r wobr glodfawr a dderbyniodd, Bydwraig y Flwyddyn 2018 ar gyfer rhanbarth Cymru.

Un o Wobrau Blynyddol y Coleg Brenhinol Bydwragedd ydy'r wobr fydwreigiaeth, sy'n cydnabod y gwaith aruthrol a wnaed gan fydwragedd eithriadol ar draws y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu