SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pwysau difrifol ar rai gwasanaethau

Image of money

8 Ionawr 2019

Image of money

Bydd rhai gwasanaethau megis llyfrgelloedd, goleuadau stryd a ffyrdd yn wynebu pwysau difrifol a thoriadau pellach yn dilyn degawd o gwtogiadau - dyna'r rhybudd gan Gyngor Sir Powys.

Mae'r setliad ariannol gwaethaf yng Nghymru dros naw o'r deng mlynedd diwethaf yn golygu na fydd hyd yn oed cynnydd sylweddol yn nhreth y cyngor yn ddigon i atal toriadau pellach a hyd yn oed colli rhai gwasanaethau lleol.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Y gwir yw na fydd hyd yn oed cynnydd sylweddol yn nhreth y cyngor yn ddigon i atal cwtogiadau sylweddol i nifer o wasanaethau gwerthfawr megis llyfrgelloedd, ffyrdd a goleuadau stryd.

"Er nad oes unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud hyd yma, mae cyfran y gyllideb sydd ei angen ar wasanaethau statudol megis addysg a gofal cymdeithasol yn golygu nad ydym yn gallu gwario ar bethau eraill.  Mae dros 70 y cant o'n gwariant yn mynd ar y gwasanaethau statudol hyn ac er na fydd y rhain yn dianc o'r toriadau, mae'n anochel y bydd y pwysau mwyaf ar wasanaethau an-statudol.

"Bydd rhaid gofyn ydyn ni'n gallu fforddio'r llyfrgelloedd cangen, y nifer o swyddfeydd ac adeiladau rydym yn eu hariannu.  Bydd rhaid lleihau nifer y ffyrdd rydym yn eu trwsio, nifer y goleuadau stryd rydym yn eu pweru a nifer y mannau agored dan ein gofal.

"Fel cyngor, rydym yn wynebu rhai o'r penderfyniadau anoddaf yn ein bywydau gwleidyddol, penderfyniadau a fydd yn siwr o fod yn amhoblogaidd iawn.  Ond mae'n rhaid gosod cyllideb gytbwys ac mae parhau i dorri ein cyllid allanol yn golygu nad oes gennym fawr o ddewis.

"Mae cydbwyso lefel treth y cyngor yn erbyn lefel y gwasanaethau'n golygu bod tasg anodd o'n blaen ni.  Ni fydd yn dasg hawdd ac rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn deall ein dewisiadau ac yn derbyn ein penderfyniad," ychwanegodd.

Crynodeb o gynigion arbed - Cymraeg [465KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu