SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llyfrgelloedd i lansio 'grwpiau Darllen a Chofio' newydd

Image of a group of adults reading

8 Ionawr, 2019

Image of a group of adults readingMae Cyngor Sir Powys yn chwilio am bobl a fyddai'n hapus i ddarllen yn uchel i oedolion mewn sesiynau 'Darllen a Chofio'.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y cyngor yn lansio prosiect i sefydlu grwpiau darllen yn uchel i oedolion, sy'n gweld darllen yn her, er mwyn cael mwynhad mewn llyfrgelloedd neu leoliadau cymunedol a chymdeithasol eraill led led y sir.

Y Cynghorydd Rachel Powell yw'r aelod o Gabinet y cyngor sydd â chyfrifoldeb dros lyfrgelloedd. Esboniodd: "Rydym yn edrych i recriwtio gwirfoddolwyr 'Darllen a Chofio', iddynt gael eu hyfforddi i ddarllen yn uchel i oedolion ar sail reolaidd, yn enwedig pobl mewn oed, pobl anabl neu'r sawl sy'n byw gyda dementia neu iselder ysgafn i gymedrol.

"Gellid cynnal darllen yn uchel ar sail 'un i un' yn y cartref, neu fel rhan o grŵp bychan cyfeillgar o fewn y llyfrgell neu leoliad cymunedol arall. Mae croeso mawr i deuluoedd a gofalwyr gymryd rhan," ychwanegodd y Cyng. Powell.  

Bydd y prosiect hefyd yn cynnig cronfa o adnoddau i gefnogi darllenwyr, gan gynnwys llyfrau i'w darllen yn uchel, llyfrau clywedol, a setiau o 'lyfrau ar bresgripsiwn' oddi ar y rhestr lyfrau dementia.

Mae'r cyngor yn gobeithio y gall grwpiau pellach ddatblygu o'r fenter hon, gan gynnwys grwpiau celf a chrefft a grwpiau canu i ddioddefwyr dementia.

Os hoffech fod yn Wirfoddolwr/Gwirfoddolwraig Darllen a Chofio - yna cysylltwch â Trish Thomas trwy anfon neges e-bost at patricia.thomas@powys.gov.uk neu drwy ffonio Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu