SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymchwiliad cyhoeddus Powys

Fe wnaeth y cyngor wrthwynebu'r 6 chais gan felly sbarduno ymchwiliadau cyhoeddus.

Yn hyn o beth, penderfynodd yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd mai'r ffordd orau o ddelio â'r chwe chynllun oedd trwy ymchwiliad cyhoeddus unedig.

Mae'r Cyngor Sir wedi ffurfio tîm i ymdrin â'r ymchwiliad, sy'n cynnwys cwnsler, cyfreithwyr allanol a swyddogion a thystion arbenigol a fydd yn cyflwyno ac yn amddiffyn ein hachos.

Cynhelir yr ymchwiliad cyhoeddus unedig yn Y Royal Oak, Y Trallwng gyda'r sesiynau agoriadol yn cael eu cynnal rhwng 4 Mehefin tan 7 Mehefin 2013. Bydd y sesiynau nesaf yn cychwyn ym mis Medi 2013 ac yn para tan fis Mai 2014.

Y cynlluniau yw:

·          Fferm Wynt Llanbadarn Fynydd

·          Fferm Wynt Llanbrynmair

·          Fferm Wynt Llaithddu

·          Fferm Wynt Llandinam

·          Fferm Wynt Carnedd Wen

·          Llinell drydan 132kV yn Llandi

Edrychwch ar yr holl ddogfennau perthnasol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu