SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffermydd gwynt - Prosiectau sydd o arwyddocâd cenedlaethol

Mae nifer y ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau ffermydd gwynt ym Mhowys wedi cynyddu. Byddai nifer o'r rhain yn brosiectau sydd o arwyddocâd cenedlaethol. Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i eglurhad ar y cynigion sy'n cael eu harchwilio led led y wlad. 

Cysylltiad Grid Canolbarth Cymru

Rhwydweithiau Ynni Scottish Power (SPEN)

I gael gwybodaeth ynglyn â sut y mae Rhwydweithiau Ynni SP yn bwriadu cysylltu'r ffermydd gwynt ar y tir â'r rhwydwaith trawsyrru trydan, ewch i'r dolenni isod:

Prosiect cysylltu SPEN

Cwestiynau Cyson

Grid Cenedlaethol 

Am ragor o wybodaeth ar sut y bydd prosiect Cysylltiad Grid  Canolbarth Cymru yn effeithio ar Bowys, edrychwch ar y dolenni isod:

Prosiect Cysylltiad y Grid Cenedlaethol 

Cwestiynau Cyson

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu