SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweddarlledu / cyfarfodydd ffermydd gwynt

Gwyliwch weddarllediadau o rai o'n cyfarfodydd cyngor cyhoeddus yn fyw ac o'n archif ar ein porth gweddarlledu.

Gallwch weld y penderfyniadau a wneir gan y cyngor sy'n effeithio arnoch chi, ac yn ein helpu ni i fod yn agored ac yn atebol. Mae'n rhoi cyfle i chi gymryd mwy o ran mewn democratiaeth leol.Image of a council meeting

Nid ydym yn gweddarlledu ein holl gyfarfodydd ar hyn o bryd, dim ond y rheini sydd â lefel uchel o ddiddordeb cyhoeddus, ond byddwn yn adolygu pa gyfarfodydd y dylem eu gweddarlledu yn y dyfodol agos.

Mae'r gweddarllediadau yn aros yn ein harchif am chwe mis yn dilyn dyddiad y cyfarfod ac yna byddant yn cael eu symud.

Mae angen i wylwyr sicrhau bod meddalwedd Flash neu Silverlight yn cael ei osod ar ddyfais rhyngrwyd y maent yn dymuno gweld y gweddarllediad arno. Mae'r feddalwedd hon am ddim ac ar gael trwy glicio ar y dolenni uchod.

Gweld Gweddarllediadau

Cyfarfodydd a dogfennau

Dogfennau cyfarfod ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedau Tacsis a Hawliau Tramwy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu