Dod i wybod sut y gall cymunedau fanteisio o ffermydd gwynt

Mae'r Cyngor wedi llunio canllawiau i helpu cynghorau cymuned a grwpiau cymunedol lleol wrth drafod, derbyn a gweinyddu buddion cymunedol a all godi o ddatblygiadau ffermydd gwynt.

Mae'r fframwaith i drafod yn ceisio sicrhau cyfranogiad teg ac ystyrlon ar gyfer cymunedau dan sylw. Y nod yw:Image of wind turbines on a hill

  • darparu gorolwg syml o faterion cynllunio perthnasol
  • pwysleisio'r potensial sy'n bodoli i gymunedau gael budd o ddatblygiadau masnachol
  • cynorthwyo cymunedau i gynyddu buddion posibl
  • cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach

I gael copi o'r fframwaith, cliciwch ar y dolenni isod:

Manteision Cymunedol o Ddatblygiadau Ynni Gwynt ym Mhowys [126KB]

Nodyn Briffio [18KB]

Neu gallwch gysylltu â'r Ganolfan y Dechnoleg Amgen am ragor o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu