1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: mae pawb WRTHI - ydych chi??
Darllen mwy

Ymgynghoriad ar Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Powys - Ionawr 2019

Image cynrychioli Ymgynghoriad ar Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Powys - Ionawr 2019

Mae'n ddyletswydd statudol ar Gyngor Sir Powys i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Cyhoeddus erbyn 31 Mai, 2019.Toilet Logo

Diffiniad:  toiled cyhoeddus yw toiled y gall y cyhoedd eu defnyddio, naill ai mewn perchnogaeth gyhoeddus neu breifat, mewn amrywiaeth o eiddo a lle nad oes angen bod yn gwsmer na phrynu rhywbeth i'w defnyddio. 

 

Infographic_cy

Hyd yma, rydym wedi bod yn cysylltu â darparwyr ac yn mapio'r ddarpariaeth bresennol ynghyd â siarad â grwpiau amrywiol o drigolion ynghlych eu hanghenion.  Rydym nawr wedi cynhyrchu ein strategaeth ddrafft gyntaf a hoffwn gael eich barn am y strategaeth a'r camau sydd wedi'u rhestru ynddi.

Dyddiad cau:  Dydd Llun y Pasg 22 Ebrill 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu