HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol pellach

Image of countryside and houses

18 Ionawr 2019

Image of countryside and housesMae Cyngor Sir Powys yn gofyn i drigolion y sir am eu barn ar ddwy set ychwanegol o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol y  mae'r sir wedi'i fabwysiadu.

Mabwysiadodd y cyngor sir Gynllun Datblygu Lleol newydd yn 2018 sy'n manylu ar bolisïau cynllunio y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan roi ymrwymiad y byddai'n llunio set o Ganllawiau Cynllunio Atodol (SPG) i'w ategu.

Bydd yr ymgynghori ar y canllawiau atodol, a ddechreuodd ddydd Llun (14 Ionawr) yn para chwech wythnos ac yn cwmpasu Tirwedd ac Ynni Adnewyddadwy.

Mae SPG yn cynorthwyo i ddeall, dehongli a chymhwyso rhai polisïau penodol ac i sicrhau bod y polisïau hynny'n cael eu deall yn well a'u cymhwyso'n effeithiol. Mae'n darparu cyngor defnyddiol i swyddogion cynllunio, datblygwyr a pherchnogion safleoedd fel ei gilydd.

Mae'r cyngor yn eu cynhyrchu i gyd-fynd â'r rhaglen y cytunwyd arni, a gyda'r Arolygydd Cynllunio annibynnol a gynhaliodd yr archwiliad cyhoeddus yn ystod 2017 i sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn effeithiol wrth reoli datblygiad tir i hwyluso datblygu cynaliadwy.

Dechreuodd yr ymgynghori ddydd Llun 14 Ionawr a daeth i ben am 5.00pm ddydd Sul 24 Chwefror ac mae'r fersiynau drafft a rhagor o wybodaeth i'w chael ar dudalennau gwe Cynllun Datblygu Lleol y cyngor.

Mae'r dogfennau hefyd ar gael yn holl lyfrgelloedd y cyngor a'r pedair prif swyddfa yn Llandrindod, Y Trallwng ac Aberhonddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu