Dirprwyaeth Masnach Tyfu Canolbarth Cymru

Image of the Senedd, Cardiff

18 Ionawr 2018

Image of the Senedd, CardiffBydd dirprwyaeth masnach o fusnesau Canolbarth Cymru'n ymweld â'r Senedd yn ddiweddarach y mis yma i ddwyn sylw Llywodraeth Cymru at uchelgeisiau economaidd a dyheadau buddsoddiad y rhanbarth.

Trefnwyd y digwyddiad sydd i'w gynnal ar 31 Ionawr gan Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru a bydd yn arddangos pa mor unigryw yw'r rhanbarth ac yn  hyrwyddo diwydiannau'r ardal, gan gynnwys ceir hydrogen a adeiladwyd ym Mhowys, cyfleusterau ymchwil gyda'r gorau yn y byd yn Aberystwyth, a busnesau sy'n bwysig yn rhanbarthol i'r economi gwledig a thwristiaeth.

Bydd hefyd yn hyrwyddo'r cyfleoedd economaidd enfawr ar draws y rhanbarth ac yn tanlinellu'r angen am fuddsoddiad cyhoeddus ynghyd â Bargen Twf ar gyfer Canolbarth Cymru.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, Rosemarie Harris; "Mae'r digwyddiad yn gyfle gwych i fusnesau ymgysylltu â'r prif benderfynwyr yn Llywodraeth Cymru ac economi Cymru a chreu cysylltiadau â busnesau ar hyd a lled Cymru a'r De. Byddwn hefyd cymorth a chefnogaeth hefyd ar gael i bobl sy'n dymuno byw neu weithio yng Nghanolbarth Cymru neu hyd yn oed lleoli eu busnes yma."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen ap Gwynn; "Os yw ein cymunedau am fynd ymlaen i fod yn rhai llewyrchus yn y dyfodol, mae angen busnesau ffyniannus ac amrywiol yng Nghanolbarth Cymru. Bydd busnesau Canolbarth Cymru i'w gweld yn amlwg yn y Senedd ar 31 Ionawr a byddant yn arddangos uchelgais cymunedau a busnes y rhanbarth."

Noddwyd y digwyddiad gan Aelodau'r Cynulliad yn Rhanbarth Canolbarth Cymru, gan gynnwys Russell George, sef y Prif Noddwr, Kirsty Williams, ac Elin Jones. Mae Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys fel ei gilydd yn cefnogi'r digwyddiad, ynghyd ag asiantaethau cymorth menter o Ranbarth Canolbarth Cymru.

"Rwy'n falch gallu bod yn brif Noddwr y digwyddiad, a fydd yn darparu cyfle cyffrous i ddirprwyaeth masnach Canolbarth Cymru arddangos cynhyrchion a gwasanaethau busnesau ym Mhowys a Cheredigion i'r Senedd," meddai Russel George AC.

"Bydd yn cynnig cyfle i benderfynwyr o bob rhan o Gymru weld drostyn nhw'u hunain lawer o'r busnesau eithriadol sy'n gweithredu yng Nghanolbarth Cymru, a gobeithio y bydd hefyd yn helpu i hybu'r achos dros Fargen Twf i Ganolbarth Cymru gyda Llywodraethau Cymru a'r DU.

Byddwn yn annog busnesau'r rhanbarth yn daer i fynychu, ac rwy'n edrych ymlaen at siarad â'r rheiny sy'n dod draw ar y diwrnod."

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10:00 AM a bydd yno arddangosfa o ddiwydiannau  Canolbarth Cymru ynghyd â chyfleoedd i fuddsoddi.

Cynhelir cinio rhwydweithio rhwng 12:00 a 14:00 gyda siaradwyr gwadd, gan gynnwys Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Chludiant; Y Cyng Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion; a'r Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

Bydd yr arddangosfa'n dirwyn i ben am 15:00.

Gellir ymweld â'r digwyddiad am ddim, ac rydym yn annog cymaint â phosibl o fusnesau Canolbarth Cymru, ac yn wir Cymru a'r De i ymuno â ni ar y diwrnod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwn ei gynnig o ranbarth Canolbarth Cymru. I fanteisio i'r eithaf ar y cyfle gwych yma, gallwch gadw lle am ddim i'ch hun yn y digwyddiad ar www.growinpowys.com

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu