1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Tenantiaid

Image cynrychioli Tenantiaid

Canfod Cartref Newydd - AM DDIMTenants

Mae'r gwasanaeth a ddarperir gan Gosod Tai'r Barcud Coch yn rhad ac am ddim i denantiaid. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i lety addas, fforddiadwy, y gellir ei rentu'n breifat. Byddwn yn trefnu ymweliadau i weld eiddo gydag aelod o'n tîm a byddwn yn cysylltu â'r landlord ar eich rhan.

Mwy o Ddewis

Mae manteision y sector rhentu preifat yn cynnwys mwy o ddewis o ran argaeledd a chyfleoedd i ddod o hyd i gartref newydd yn llawer cyflymach nag ar y rhestr aros am dai cymdeithasol. Byddwn yn gweithio gyda landlordiaid sydd ag amrywiaeth o wahanol eiddo, ar draws Powys, i ddod o hyd i'r un gorau i ddiwallu'ch anghenion chi. Rydym am i'ch cartref fod yn fforddiadwy ac o safon dda. Yn gyfnewid am hyn, disgwylir i chi dalu'r rhent yn llawn mewn pryd ac edrych ar ôl yr eiddo. Gallwn helpu i ddarparu cymorth os oes arnoch ei angen.

Cliciwch yma i weld yr eiddo sydd ar gael!

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu