Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gyfarwyddwr Corfforaethol (Trawsnewid) newydd

Image of Vanessa Young

23 Ionawr 2019

Image of Vanessa YoungDydd Mawrth (22 Ionawr), penodwyd Vanessa Young, sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru yn Gyfarwyddwr Corfforaethol (Trawsnewid) newydd Cyngor Sir Powys. 

"Rwy wrth fy modd i fod yn ymuno â'r cyngor ar adeg mor gyffrous ac yn edrych ymlaen at fawr at gydweithio ag aelodau, swyddogion, dinasyddion a phartneriaid i gynllunio a chyflwyno ffyrdd newydd a gwell o weithio er budd y sir gyfan.  Mae llawer i'w wneud a dwi methu aros i ddechrau arni," dywedodd.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys:  "Rwy'n edrych ymlaen at groesawu Vanessa i Bowys ar gyfnod tyngedfennol yn hanes y cyngor.  Bydd gwaith trawsnewid yn rhan enfawr wrth lywio dyfodol y sir a daw Vanessa ag egni a gallu i wireddu ein cynlluniau uchelgeisiol."

Yn ei gwaith gyda Chydffederasiwn GIG Cymru, mae Vanessa wedi cefnogi a chynrychioli arweinwyr holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru gan helpu i arwain systemau a sicrhau fod llais arweinwyr y GIG wrth wraidd polisïau cyhoeddus yng Nghymru.

Cyn hynny, treuliodd dros bedair blynedd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel Cyfarwyddwr Corfforaethol - Adnoddau a'r Swyddog Adran 151 yn gweithio ar strategaethau corfforaethol ac ariannol gan helpu i lywio gwaith trawsnewid sylweddol a gwella effeithlonrwydd.

Dechreuodd Vanessa ei gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil ac mae wedi gweithio yn Whitehall a Llywodraeth Cymru.  Symudodd i lywodraeth leol yn 2008 ac roedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rhwng 2008 - 2012.

Mae ganddi radd mewn Polisi Cymdeithasol a Gweinyddu, MBA ac mae'n Gyfrifydd CIPFA cymwys.  Mae'n briod â phedwar o blant hŷn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu