1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Sut i lwytho e-gylchgronau RBdigital ar ffôn clyfar neu lechen - Apple, Android a Kindle Fire

Cewch fwynhau darllen dros 280 o gylchgronau poblogaidd a benthyg faint a fynnoch heb ddyddiad dychwelyd. Mae croeso i chi gadw faint bynnag a fynnoch am gyhyd ag y mynnoch. Dilynwch y camau isod i gael blas ar Gylchgronau Rbdigital ar eich teclyn symudol Apple neu ar eich Android. 
 

Gwelwch y canllawiau ar wahân ar sut i drin e-gylchgronau Rbdigidol ar PC/Mac.

 

Cam 1 - Ewch ati i greu enw defnyddiwr a chyfrinair (bydd angen y rhif ar gefn eich cerdyn llyfrgell arnoch) 

Ewch i dudalen Zinio y Llyfrgell https://wales.rbdigitalglobal.com/. Byddwch yn gweld dolenni ar gyfer y gwasanaethau e-Gylchgronau ac e-Comics. Cewch chi ddefnyddio'r un enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y ddau. Ewch i'n tudalen e-Comics i weld sut i lawrlwytho'r ap ComicsPlus). 

Cliciwch ar 'Creu Cyfrif Newydd' ar frig y tudalen ar y dde. 

Rhowch rif eich cerdyn llyfrgell i mewn a chliciwch ar Nesaf. 

Yn y ffenestr nesaf teipiwch eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Wedyn bydd eisiau i chi greu cyfrinair. 

Dewiswch 'Powys' fel eich Llyfrgell/Lle rydych yn byw pan mae'n gofyn. 

Rydych bellach wedi mewngofnodi. Gallwch bori'r cylchgronau a'u benthyg ar y wefan ond mae'n fwy hwylus lawrlwytho a defnyddio'r ap.

Cam 2 - Gosod yr ap a mewngofnodi 

Ewch i'r siop apiau a gosodwch yr ap rbDigital (neu dilynwch y ddolen ar waelod tudalen we rbDigital eMagazine.) 

Ar ôl i chi osod yr ap ar eich teclyn, agorwch ef a dewiswch y 'Deyrnas Unedig' o restr y gwledydd. Wedyn, mewngofnodwch gyda'ch cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair wnaethoch chi ei greu yn gynharach. 

Cam 3 - Dewiswch eich cylchgrawn

Os ydych wedi dewis a benthyg cylchgrawn yn barod bydd e'n dangos yn syth.

I ddod o hyd i gylchgrawn gwahanol, gwasgwch 'Explore' i bori, neu 'Search' i chwilio am deitl a phori fesul genre. 

Pan ddewch chi o hyd i gylchgrawn hoffech chi ei ddarllen, gwasgwch 'Checkout'. Gallwch ddewis derbyn e-bost i'ch hysbysu pan fydd y rhifyn nesaf ar gael.

Gwasgwch 'Read' a bydd y cylchgrawn yn lawrlwytho (mae'r rhaglen wedi'i rhagosod i lawrlwytho cylchgronau ar DdiWifr yn unig. Cewch chi newid hwn trwy fynd i Osodiadau (Settings). 

 

Defnyddio'r Ap 

Pan fydd eich cylchgrawn yn agor, sweipiwch i'r chwith neu i'r dde i droi'r tudalennau. Bydd rhai cylchgronau'n dangos dolen [Text]. Mae hyn yn ailddiwygio'r tudalen mewn testun sy'n rholio lawr y sgrin yn hawdd. Hefyd gallwch wneud y ffont yn fwy neu newid i lythrennau gwyn ar gefndir du.

 I fynd i ddewislen Gosodiadau, i newid eich manylion mewngofnodi, neu i weld yr hyn rydych wedi'i archebu, gwasgwch yr eicon 'paper stack' ar frig y tudalen ar yr ochr chwith. 

 

Oes angen help arnoch? 

Gwasgwch yr eicon 'paper stack' yn yr ap ar ochr chwith y tudalen ar y brig. Wedyn gwasgwch 'Help' ac yna 'Magazine' i bori rhestr o bynciau. 

Mae croeso i chi anfon e-bost at Wasanaeth Llyfrgelloedd Powys (library@powys.gov.uk) a byddwn yn falch o helpu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu