SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canllawiau ar lwytho e-Lyfrau Borrowbox ar gyfrifiadur ac eDdarllenydd

Os ydych chi'n aelod o Lyfrgelloedd Powys, gallwch fenthyg e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar am ddim, trwy Borrowbox. Mae'r canllawiau hyn yn eich arwain chi trwy'r camau angenrheidiol i lwytho e-Lyfrau ar gyfrifiadur a'u trosglwyddo i eDdarllenydd. Rydym yn trafod e-Lyfrau Llafar mewn canllawiau gwahanol.

Yn anffodus, nid ydych chi'n gallu defnyddio eDdarllenwyr Kindlear gyfer e-Lyfrau sydd wedi'u benthyg o'r llyfrgell, gan mai dim ond e-Lyfrau o Amazon y gellir eu defnyddio ar Kindle.  (Fodd bynnag, gallwch lwytho e-Lyfrau Borrowboxar Kindle/Amazon Firetrwy lwytho Ap Borrowbox - darllenwch y canllawiau priodol).

Os ydych chi'n defnyddio Borrowbox ar ddyfais symudol (ffôn clyfar neu lechen) mae 'na ganllawiau gwahanol ar osod a defnyddio Ap Borrowbox.

Mae 3 cham i lwytho e-Lyfrau ar eich eDdarllenydd:

  • Step A - Gosod Adobe Digital Editions (ADE) ar eich cyfrifiadur a chreu ID Adobe; 
  • Step B - Llwytho e-Lyfrau o wefan Borrowbox i'r cyfrifiadur;
  • Step C - Trosglwyddo'r e-Lyfr i'ch eDdarllenydd.

 

Cam A - Gosod Adobe Digital Editions (ADE) ar eich cyfrifiadur a chreu ID Adobe

(Os oes gennych feddalwedd Adobe Digital Editions ar eich cyfrifiadur, ac ID Adobe, gallwch hepgor y rhan hon).

Adobe Digital Editions yw'r meddalwedd sy'n eich galluogi chi i lwytho'r e-Lyfrau i'ch cyfrifiadur a'u trosglwyddo i eDdarllenwyr.

Mae ID Adobe yn gyfrif sydd am ddim i ddefnyddwyr lle gallwch ddefnyddio eLyfrau â diogelwch digidol (DRM)

Y newyddion da yw mai dim ond unwaith fydd rhaid gwneud hyn.  Os ydych chi wedi gwneud hyn ar gyfer unrhyw wasanaeth arall, dylai popeth fod yn ei le.

Cam 1 - Llwytho a gosod 'Adobe Digital Editions'

Ewch i dudalen llwytho Adobe Digital Editions:

www.adobe.com/uk/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Dewiswch y feddalwedd ar gyfer naill ai Windows neu Macintosh.  Bydd y camau nesaf yn dibynnu ar eich system weithredu, ond os na fydd y meddalwedd yn llwytho'n awtomatig, bydd angen i chi ddod o hyd i'r ffeil gosodwr yn eich ffolder lawrlwythiadau a'i redeg.

Cam 2 - Awdurdodi eich cyfrifiadur gydag ID Adobe

Ar ôl gosod y meddalwedd, bydd Digital Editions yn agor ac yn gofyn i chi Awdurdodi eich cyfrifiadur (os na, cliciwch ar  Help>Authorize Computer.)

Yn y sgrîn ganlynol, dewiswch  Adobe ID  o'r gwymplen.

Os oes gennych ID Adobe yn barod, (er enghraifft, os ydych chi eisoes yn ei ddefnyddio ar beiriant neu ddyfais arall) rhowch e nawr.

Os nad oes gennych ID Adobe, cliciwch ar ddolen  Create an Adobe ID
 
Bydd ffenestr bori'n agor, felly gallwch greu ID (cliciwch ar  'Sign In', yna 'Get an Adobe ID') - mae am ddim, a gallwch ei ddefnyddio ar unwaith i awdurdodi eich cyfrifiadur.

(Os na fydd y ddolen 'Create an Adobe ID' yn mynd â chi'n syth i dudalen Adobe ID, ewch i'r dudalen ganlynol https://accounts.adobe.com a chlicio ar 'Get an Adobe ID')

Byddai'n werth gwneud nodyn o'ch ID a'r cyfrinair - gallwch lwytho'r un e-Lyfr ar wahanol ddyfeisiau e.e. bwrdd gwaith, eDdarllenydd, llechen a ffôn clyfar.

Ewch nôl i feddalwedd Adobe Digital Editions a defnyddio eich ID Adobe i awdurdodi eich cyfrifiadur.  Gallwch nawr ddechrau llwytho e-Lyfrau.

 

 

Cam B - Llwytho e-Lyfrau o wefan BorrowBox i Adobe Digital Editions

BorrowBox has both eBooks and eAudiobooks. Audiobooks are covered in a separate guide.

Cam 1 - Ewch i'r wefan a logio mewn

Ewch i library.bolindadigital.com/powys a chlicio ar 'Sign In'

Logiwch i mewn gyda'r rhif sydd ar gefn eich cerdyn llyfrgell a'r PIN.  (Os na wnewch chi logio mewn nawr, bydd rhaid i chi wneud hynny wrth ddewis llyfr).

Mae eich PIN yr un fath â'r un rydych yn ei ddefnyddio i logio i brif gatalog y llyfrgell.  Yn dibynnu ar bryd ymunoch chi â'r llyfrgell,  eich PIN fel arfer yw 4 rhif olaf y rhif ffôn sydd gennym i chi neu 'changeme' (oni bai eich bod eisoes wedi dewis un gwahanol). 

Os cewch unrhyw broblemau gyda'r PIN, cysylltwch â'r llyfrgell leol neu anfonwch e-bost at  library@powys.gov.uk a byddwn yn barod i helpu.

Cam 2 - Dewis llyfr a'i lwytho

Gallwch ddefnyddio'r tabiau i bori trwy e-Lyfrau neu e-Lyfrau Llafar, ac yna clicio ar y grŵp oedran (oedolion, oedolion ifanc, plant).  Cofiwch, mae'r wefan yn mynd yn syth i'r tab 'Dan Sylw' sy'n rhestr fer iawn - gallwch glicio yn lle hynny ar 'All Releases' neu 'Browse by Genre' i weld mwy. 

Pan fyddwch wedi dewis llyfr, cliciwch ar glawr y llyfr ac yna 'Confirm EBook Loan'

Mae'r llyfr yn barod i'w lwytho.  Cliciwch ar 'Download for eReader (Adobe ePub).

  • Os gewch chi neges sy'n gofyn a ydych am 'Open, Run or Save', cofiwch ddewis Open with, a dewis  Adobe Digital Editions. 
  • Os na gewch chi neges, ewch i'ch ffolder lawrlwythiadau (downloads) a chwilio am ffeil o'r enw  URLLink.acsm a'i redeg. 

Yna, bydd Adobe Digital Editions yn mewnforio'r ffeil e-Lyfr, a gallwch ei ddarllen ar y cyfrifiadur os mynnwch chi.  Fel arall, ewch nôl i'r brif ffenestr ADE.

 

Cam C - Trosglwyddo'r e-Lyfr ar eDdarllenydd

Cysylltwch eich eDdarllenydd i'r cyfrifiadur.  Dylai ymddangos yn Adobe Digital Editions dan y rhestr 'Bookshelves' on the ochr chwith. 

Nawr, llusgwch yr e-Lyfr i'ch dyfais chi.

 

Rheoliadau Benthyca

  • Caiff oedolion a phlant fenthyg hyd at 10 o Lyfrau Llafar a 10 o e-Lyfrau Llafar gan Borrowbox.
  • Mae benthyciadau'n para am bythefnos ond cewch chi 'ddychwelyd' eich benthyciadau unrhyw dro. Hefyd gallwch chi adnewyddu eitemau os oes angen mwy o amser arnoch.
  • I ddychwelyd llyfrau yn Adobe Digital Editions, cliciwch ar y botwm dde ar deitl y llyfr a dewis 'Dychwelyd eitem a fenthyciwyd' ('Return borrowed item').

 

Angen help?

Mae 'na dudalennau help cynhwysfawr ar wefan Borrowbox  library.bolindadigital.com/powys - cliciwch ar 'Help' ar dop y dudalen:
 
Gallwch anfon e-bost at Wasanaeth Llyfrgelloedd Powys, sef library@powys.gov.uk a byddan nhw'n barod i helpu.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu