1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Borrow Box ar gyfer eLyfrau ac eLyfrau Sain: Canllaw Sefydlu ar gyfer ffonau clyfar neu lechi Apple, Android ac Amazon Fire

Mae Borrow Box yn cynnwys eLyfrau ac eLyfrau Llafar i oedolion, plant a phobl ifanc, a gallwch lawrlwytho'r ddau i'ch ffôn clyfar neu'ch tabled gan ddefnyddio dim ond un Ap.

 

Mae gwahanol ganllawiau i: Lawrlwythoe-lyfrau llafari gyfrifiadur i chi eu trosglwyddo i chwaraewrMP3 a lawrlwytho e-lyfraui gyfrifiadur i chi eu trosglwyddo ie-ddarllenydd.


 

Cam 1 - Lawrlwythwch ap rhad ac am ddim Borrow Box o'ch siop Apau 

Mae angen i ddefnyddwyr Apple ac Android ac Amazon Fire  ymweld â'u siop Apau a chwilio am 'Borrow Box Library'.

 

Step 2 - Lansiwch yr ap ar eich dyfais a mewngofnodwch

Agorwch yr ap ar eich dyfais. Chwiliwch am a dewiswch Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn y maes 'Library'. Mewngofnodwch gyda'r rhif ar gefn eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN llyfrgell.
 
Mae eich PIN yr un un â'r un a ddefnyddiwch i fewngofnodi i brif gatalog y llyfrgell. Yn dibynnu ar pryd y gwnaethoch ymuno â'r llyfrgell, eich PIN diofyn yw 4 digid olaf y rhif ffôn sydd gennym ar eich cyfer chi, neu 'changeme' (oni bai eich bod eisoes wedi newid iddo).

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch PIN, cysylltwch â'ch llyfrgell leol neu e-bostiwch library@powys.gov.uk a byddwn yn falch o'ch helpu.

Pan ofynnir, rhowch eich cyfeiriad e-bost a chadarnhewch yr Amodau a'r Telerau.

Cam 3 - Dewiswch elyfr neu lyfr sain, a'i lawrlwytho 

Gallwch naill ai edrych drwy eLyfrau neu eLyfrau Sain.
 
DS Mae'r ap, yn ddiofyn, yn arddangos y tab 'Featured', neu'r rhestr 'Highlight' (yn dibynnu ar p'un a ydych ar Apple neu Android). Mae'r rhain yn is-set fach iawn o'r casgliad. Canfyddwch yr opsiwn i weld popeth sydd wedi ei ryddhau, neu defnyddiwch yr opsiynau pori i chwilio yn ôl ee math, grŵp oedran targed, hyd ac ati. Ar sgriniau llai efallai y bydd angen i chi sweipio i'r ochrau i weld y rhestr lawn o opsiynau.

Pan fyddwch wedi dod o hyd i lyfr sain rydych ei eisiau, cliciwch ar Borrow, ac yna Confirm Loan. Bydd hyn yn mynd â chi i'r dudalen Loan Successful. 

Os yw'r eitem yn Llyfr sain, gallwch ddewis ei lawrlwytho yn rhannol neu'n llawn. 

Os yw'r eitem yn eLyfr, tapiwch i'w agor ac mae'r teitl yn cael ei drosglwyddo ar unwaith i'r Ap. Mae llyfrau yn fformadu eu hunain i faint y sgrin (a gellir eu mwynhau yn hawdd iawn ar ffonau clyfar mwy). Trowch y tudalennau trwy sweipio i'r chwith neu i'r dde. Tapiwch y sgrin i agor y ddewislen.

Gallwch ddod o hyd i'ch teitlau ar unrhyw adeg ar y dudalen My Account.

 

Rheolau Benthyg 

Gallai oedolion a phlant fenthyg hyd at 10 o lyfrau sain a 10 o eLyfrau o Borrowbox.

Mae benthyciadau yn para am 2 wythnos, ond gallwch 'ddychwelyd' benthyciadau ar unrhyw adeg. Gallwch adnewyddu eitemau hefyd os nad ydynt wedi'u cadw i rywun arall.

Gallai llyfrau gael eu copïo i ddyfeisiau lluosog - maent ar gael i'w lawrlwytho i unrhyw beiriant y gallwch fewngofnodi iddo gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

Ar ddiwedd y Cyfnod Benthyciad

Mae benthyciadau yn para am 2 wythnos, ond gallwch 'ddychwelyd' benthyciadau ar unrhyw adeg o'r Ap (er na fyddwch yn gallu dychwelyd eLyfrau yr ydych wedi eu lawrlwytho hefyd i gyfrifiadur).

Gallwch hefyd adnewyddu eitem os nad yw wedi ei chadw i rywun arall.

Mae eLyfrau ac eLyfrau Sain yn diflannu ar unwaith o'r Ap ar ddiwedd cyfnod y benthyciad.

Byddwch hefyd yn cael e-bost yn eich atgoffa i ddileu unrhyw gopïau o Lyfrau Sain yr ydych wedi cadw i PC/ Mac, chwaraewr MP3 neu leoliad arall. Mae rheolau hawlfraint arferol yn berthnasol, ac oherwydd bod llyfrau sain yn cael eu lawrlwytho ar drwydded benthyca, rhaid iddynt gael eu dileu ar ddiwedd cyfnod y benthyciad.

 

Angen cymorth?

Cewch atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Borrow Box. Ewch i library.bolindadigital.com/powys a chliciwch ar Help yn agos at frig y dudalen.

Gallwch e-bostio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn library@powys.gov.uk a byddwn yn falch o'ch helpu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu