Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

Mae gennym dŷ 2 ystafell wely yng Nghoelbren ger Ystradgynlais.

Mae'r tŷ'n cynnwys 2 ystafell wely eitha' mawr, ystafell ymolchi, cegin ac ystafell fyw gyda gwres canolog olew.

Mae lle parcio ar y stryd a gerddi caeedig yn y blaen a'r cefn gyda digon o le storio tu allan.

Mae Coelbren yn dref gymunedol braf gyda thŷ tafarn/bwyty, siop trin gwallt a Neuadd Les fywiog. Mae'r tŷ 4.5 milltir tu allan i Ystradgynlais ac ar lwybr bws. Y rhent wythnosol yw £97.61

 

Mae fflatiau deulawr ar y llawr cyntaf gyda 2 ystafell wely ar gael mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Mae'r rhain ar gyfer ymgeiswyr 55 oed a hŷn a bydd rhaid iddynt fod yn weddol heini er mwyn gallu cyrraedd y fflatiau trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae yna gawod gwastad, ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny ail res o risiau yn yr eiddo. Mae'r bloc hwn yng nghanol Machynlleth o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref. Mae yma archfarchnad, llwybrau bysus da, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflatiau'n cynnwys gwres canolog, system larwm Care Link, a'r rhent wythnosol yw £85.87.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu