HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

 

Mae fflatiau deulawr ar y llawr cyntaf gyda 2 ystafell wely ar gael mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Mae'r rhain ar gyfer ymgeiswyr 55 oed a hŷn a bydd rhaid iddynt fod yn weddol heini er mwyn gallu cyrraedd y fflatiau trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae yna gawod gwastad, ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny ail res o risiau yn yr eiddo. Mae'r bloc hwn yng nghanol Machynlleth o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref. Mae yma archfarchnad, llwybrau bysus da, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflatiau'n cynnwys gwres canolog, system larwm Care Link, a'r rhent wythnosol yw £85.87.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu