1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

Mae gennym fflat deulawr 2-ystafell wely yn Glandwr, Llanidloes

Mae 2 ystafell wely yn yr eiddo (y naill yn ddwbl a'r llall y sengl), ynghyd â chegin, lolfa, ystafell ymolchi a gwres canolog nwy.
£340.00 yw'r rhent misol, ac mae yn dod dan Fand A at ddibenion treth y cyngor

 

Mae gennym dŷ 3 ystafell wely ym Mount Pleasant, Treberfedd

Mae Treberfedd wedi'i lleoli hanner ffordd rhwng y Trallwng a'r Amwythig ac mae yna wasanaeth bws rheolaidd i'r ddwy dref.

Yn y pentref mae yna dafarn a neuadd bentref gydag ysgol gynradd gerllaw yn Nhrewern.

Mae 3 ystafell wely yn yr eiddo, gyda gardd a gwres canolog olew.

Ar hyn o bryd, y rhent wythnosol yw £106.79

Mae gennym fflat deulawr 2 ystafell wely mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Image of a hand holding house keysByddai angen i ymgeiswyr fod yn eitha' heini i gyrraedd y fflat trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae'r fflat yn cynnwys cawod mynediad gwastad ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny grisiau. Rhaid rhentu'r fflat i rywun dros 60 oed oherwydd y cyfyngiad oedran ar y bloc, ond mae'n bosibl y gwnawn ostwng yr oedran ychydig os na chawn rywun addas. Mae'r bloc yng nghanol Machynlleth, o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref sydd ag archfarchnad, bysus rheolaidd, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflat yn cynnwys gwres canolog nwy a system larwm ofal.

Y rhent wythnosol yw £85.87

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu