Rhybudd am alwadau ffôn ffug sy'n twyllo trigolion y sir

Image of an Welsh scam warning logo

25 Ionawr 2019

Image of an Welsh scam warning logoMae'r cyngor sir yn rhybuddio trigolion Powys i fod yn wyliadwrus rhag twyll dros y ffôn gyda galwyr yn honni eu bod yn ffonio o Gyngor Sir Powys.

Daw'r rhybudd ar ôl i breswylydd o'r sir gysylltu â'r cyngor wedi i dwyllwyr dargedu ei rif ffôn.

Fel rhan o'r sgam ffoniodd twyllwyr gan honni eu bod o Linell Gofal Powys (Careline), un o wasanaethau'r Cyngor Sir. Dywedodd y galwr y gallai lleihau taliadau misol yr oedd yr unigolyn yn eu talu am wasanaeth y Llinell Gofal a gofyn am ei fanylion ariannol. Yn syth wedyn tynnwyd arian o'i gyfrif banc heb iddo wybod.

Ni fydd Cyngor Sir Powys yn eich ffonio'n ddi-wahoddiad i leihau'r taliadau hyn, neu i ofyn am eich manylion banc. Ein cyngor ni yw peidiwch â byth rhoi'ch manylion personol neu'ch manylion banc i neb oni bai eich bod wedi cadarnhau pwy ydyn nhw. Dylech ateb galwadau felly gan bwyll a chyda gofal mawr.

Os bydd unrhyw un yn honni eu bod yn ffonio o'r cyngor gofynnwch am eu manylion cyswllt nhw - dylen nhw fod yn barod i roi'r rhain i chi. Wedyn gallwch chi eu ffonio yn nôl trwy rif ffôn ymholiadau cyffredinol y cyngor, 01597 826000. Os nad ydynt yn fodlon rhoi rhif ffôn i chi dydyn nhw ddim o'r cyngor.

I amddiffyn eich hun yn erbyn sgamwyr sy'n ffonio'n ddirybudd, rydym yn rhoi'r cyngor isod:

  • Gwyliwch rag galwadau dydych chi ddim yn eu disgwyl, yn enwedig lle bydd galwyr yn awgrymu bod arian yn ddyledus i chi
  • Peidiwch â byth rhoi'ch manylion personol neu eich manylion banc
  • Peidiwch ag ateb galwadau dydych chi ddim wedi gofyn amdanynt pan rydych chi'n brysur. Fyddwch chi ddim yn gallu rhoi'ch sylw llawn i'r galwr. Os ydych chi am siarad, gofynnwch iddyn nhw ffonio yn ôl ar adeg fwy cyfleus
  • Peidiwch â chytuno i rywbeth ar y ffôn dim ond i gael gwared â rhywun sy'n galw'n gyson
  • Os nad ydych chi'n gwbl glir ynghylch pwy rydych yn siarad â nhw - rhowch y ffôn i lawr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu