Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Llwyddiant Estyn

Images of hands in the air in a classroom

25 Ionawr 2019

Images of hands in the air in a classroomMae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod ysgol gynradd yng Ngogledd Powys wedi derbyn canmoliaeth wresog gan yr arolygwyr.

Rhoddodd adroddiadau arolygon Estyn a gyhoeddwyd heddiw (24 Ionawr) glod mawr i'r ffederasiwn, sy'n cynnwys tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, sef Ysgolion Cynradd Carno, Llanbrynmair a Glantwymyn, yn dilyn arolwg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd.

Derbyniodd y tair ysgol ddyfarniad rhagorol neu dda yn y pum maes allweddol yr oedd yr arolygwyr yn eu harchwilio: Safonau, Lles ac Agweddau at Ddysgu, Addysgu a phrofiadau Dysgu; Gofal, cymorth ac arweiniad; Arweinyddiaeth  a rheolaeth.

Yr arolwg hwn yw'r cyntaf i gael ei gynnal yn y tair ysgol ers iddynt ddod yn ffederasiwn yn 2014.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rwy'n llongyfarch y Pennaeth a'r holl staff a'r disgyblion yn yr ysgolion hyn ac yn diolch iddynt am eu gwaith caled. Mae'n ganlyniad rhagorol! Rydym yn falch iawn ohonoch chi!"

 CarnoLlanbrynmairGlantwymyn
SafonauRhagorolRhagorolDa
Lles ac Agweddau at DdysguDaRhagorolDa
Addysgu a phrofiadau DysguRhagorolRhagorolDa
Gofal, cymorth ac arweiniadDaDaDa
Arweinyddiaeth a rheolaethRhagorolRhagorolRhagorol

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu