Llwyddiant Estyn

Images of hands in the air in a classroom

25 Ionawr 2019

Images of hands in the air in a classroomMae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod ysgol gynradd yng Ngogledd Powys wedi derbyn canmoliaeth wresog gan yr arolygwyr.

Rhoddodd adroddiadau arolygon Estyn a gyhoeddwyd heddiw (24 Ionawr) glod mawr i'r ffederasiwn, sy'n cynnwys tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, sef Ysgolion Cynradd Carno, Llanbrynmair a Glantwymyn, yn dilyn arolwg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd.

Derbyniodd y tair ysgol ddyfarniad rhagorol neu dda yn y pum maes allweddol yr oedd yr arolygwyr yn eu harchwilio: Safonau, Lles ac Agweddau at Ddysgu, Addysgu a phrofiadau Dysgu; Gofal, cymorth ac arweiniad; Arweinyddiaeth  a rheolaeth.

Yr arolwg hwn yw'r cyntaf i gael ei gynnal yn y tair ysgol ers iddynt ddod yn ffederasiwn yn 2014.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rwy'n llongyfarch y Pennaeth a'r holl staff a'r disgyblion yn yr ysgolion hyn ac yn diolch iddynt am eu gwaith caled. Mae'n ganlyniad rhagorol! Rydym yn falch iawn ohonoch chi!"

 

Carno

 • Safonau: Rhagorol
 • Lles ac Agweddau at Ddysgu: Da
 • Addysgu a phrofiadau Dysgu: Rhagorol
 • Gofal, cymorth ac arweiniad: Da
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth: Rhagorol

 

Llanbrynmair

 • Safonau: Rhagorol
 • Lles ac Agweddau at Ddysgu: Rhagorol
 • Addysgu a phrofiadau Dysgu: Rhagorol
 • Gofal, cymorth ac arweiniad: Da
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth: Rhagorol

 

Glantwymyn

 • Safonau: Da
 • Lles ac Agweddau at Ddysgu: Da
 • Addysgu a phrofiadau Dysgu: Da
 • Gofal, cymorth ac arweiniad: Da
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth: Rhagorol

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu