SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arolwg ar Ganolfannau Arbenigol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image of a woman reading to a child

28 Ionawr 2019

Image of a woman reading to a childMae'r cyngor yn gofyn barn teuluoedd Powys ar ganolfannau arbenigol Anghenion Dysgu Ychwanegol sy'n darparu cymorth yn y sir.

Mae'r arolwg yn gofyn barn pobl ifanc, rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid  ar y cymorth sy'n cael ei gynnig i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yng nghanolfannau arbenigol y sir.

Mae'r canolfannau hyn yn adnodd ychwanegol sy'n cynnig cymorth arbenigol a phenodol i ddisgyblion er mwyn ceisio cau a lleihau unrhyw fylchau yn eu haddysg.  Mae'r canolfannau hyn yn gweithredu ar draws bob cam addysg o gyn oed ysgol i ysgol uwchradd, ac yn ddarpariaeth ychwanegol, nid yn lle addysg prif ffrwd.

Bydd cyfle i lenwi'r arolwg tan 17 Chwefror, a byddwn yn gofyn eich barn ar beth sy'n gweithio'n dda yn y canolfannau arbenigol, beth sydd ddim cystal a sut allwn wella.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu