Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Adolygiad o lyfrgelloedd Powys - gofyn am syniadau er mwyn arbed £200mil

Image of books in a library

28 Ionawr 2019

Image of books in a libraryMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi adolygiad o'i ddarpariaeth lyfrgelloedd ac mae'n gofyn am gymorth a syniadau ariannu gan drigolion, cymunedau, cynghorau tref a chymuned, asiantaethau partner, elusennau a busnesau lleol ym Mhowys mewn ymgais i arbed £200mil yn ystod y flwyddyn ariannol i ddod.

Cyhoeddodd yr Aelod Portffolio, y Cynghorydd Rachel Powell, nifer o sesiynau taro heibio yn ystod y dydd ar gyfer dechrau mis Chwefror ar gyfer 10 o'r canghennau llai.  Bydd y sesiynau yma'n rhoi cyfle i drigolion i gael sgwrs gyda hi, i gael rhagor o wybodaeth ac i gynnig unrhyw syniadau ar gyfer arbedion neu sut i greu incwm. 

Bydd ffurflen adborth ac arolwg papur byr ar gael yn y llyfrgelloedd cangen a'r llyfrgelloedd teithiol ac ar wefan y cyngor yn www.powys.gov.uk/dweudiechdweud am 12 wythnos o ddydd Llun 4 Chwefror tan ddydd Sul 28 Ebrill 2019.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies:"Mae Powys wedi gwneud adolygiad tebyg nol yn 2016 pan dorrwyd ei gyllideb llyfrgell i'r hanner.  Y realiti anffodus yw ein bod yn gorfod gofyn i'n hunain eto os gallwn fforddio i gadw rhedeg ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol a'n llyfrgelloedd cangen."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Yn ystod y weinyddiaeth flaenorol, bu'r gwasanaeth yn gweithio gyda'r cymunedau hynny, partneriaid amrywiol a llwyddwyd i gyd-leoli sawl un o'r llyfrgelloedd.  Cafwyd cyfraniadau enfawr gan aelodau lleol a Chynghorau Tref a Chymuned yn ogystal â chyrff allanol a gwirfoddolwyr.  Roedd pob llyfrgell yn unigryw a llwyddwyd i gadw llyfrgelloedd ar gyfer trigolion yn ogystal â darparu arbedion ar gyfer y Cyngor..

"Gan ein bod wedi gorfod adolygu'r maes yma eto, rwy'n obeithiol am syniadau ac awgrymiadau sy'n cynnig atebion o ran cadw canghennau a llyfrgelloedd teithiol i fynd - noddwyr poblogaeth, nawdd, gweithio mewn partneriaeth a ffyrdd o greu incwm."

Mae dyddiadau'r sesiynau taro heibio fel a ganlyn:

DiwrnodAmserLlyfrgell
Dydd Llun 4 Chwefror

10am-12pm

1-3pm

Y Gelli Gandryll

Talgarth

Dydd Mawrth 5 Chwefror

10am-12pm

1-3pm

Llanfair Caereinion

Llanfyllin

Dydd Mercher 6 Chwefror

10am-12pm

1-3pm

Tref-y-clawdd

Llanandras

Dydd Iau, 7 Chwefror    

10am-12pm

1-3pm

Llanwrtyd Wells

Llanfair-ym-Muallt

Dydd Gwener, 8 Chwefror 

9:30-11:30am

12:30-2:30pm

Llanidloes

Rhaeadr Gwy

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu