1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: mae pawb WRTHI - ydych chi??
Darllen mwy

Adolygiad llyfrgell

Image cynrychioli Adolygiad llyfrgell

Image of books in a libraryMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi adolygiad o'i ddarpariaeth lyfrgelloedd ac mae'n gofyn am gymorth a syniadau ariannu gan drigolion, cymunedau, cynghorau tref a chymuned, asiantaethau partner, elusennau a busnesau lleol ym Mhowys mewn ymgais i arbed £200mil yn ystod y flwyddyn ariannol i ddod.

Cynhaliwyd nifer o sesiynau yn ystod y dydd ar ddechrau Chwefror gyda'r Aelod Portffolio ar faterion Llyfrgelloedd, y Prif Lyfrgellydd a'r Pennaeth Gwasanaeth.  Roedd y sesiynau hyn yn rhoi'r cyfle i drigolion ofyn cwestiynau a chyfrannu syniadau am sut i gynnal pob un o'r deg cangen lai.

Mae'r adborth o'r sesiynau hynny ar gael yma:

Y Gelli Gandryll a Talgarth 4 Chwefror 2019 [350KB]

Llanfair Caereinion a Llanfyllin 5 Chwefror 2019 [353KB]

Tref-y-clawdd a Llanandras 6 Chwefror 2019 [356KB]

Llanwrtyd a Llanfair ym Muallt 7 Chwefror 2019 [358KB]

Llanidloes a Rhaeadr Gwy 8 Chwefror 2019 [358KB]

Mae ffurflen adborth ac arolwg papur ar gael ym mhob llyfrgell cangen a symudol tan ddydd Sul 28 Ebrill, 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu