1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Adolygiad llyfrgell

Image cynrychioli Adolygiad llyfrgell

Image of books in a libraryAr ddechrau mis Chwefror cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd yn adolygu'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar y sail fod y gwasanaeth i ddod o hyd i werth £200k o arbedion dros y flwyddyn ariannol nesaf.

Fodd bynnag, yn dilyn ymgynghori helaeth â'r cyhoedd, mae'r gwasanaeth wedi cael blwyddyn i ddod o hyd i atebion posibl.

Mae'r cyngor yn gofyn am syniadau a chefnogaeth gan drigolion Powys, cymunedau, cynghorau tref a chymuned, asiantaethau partner, elusennau a busnesau lleol er mwyn llunio cynlluniau i gadw'r gwasanaeth llyfrgelloedd presennol ac i gadw'r canghennau a'r gwasanaeth symudol.

Mae'r targed o arbed £200k yn dal i fod yno, ond mae gan y gwasanaeth flwyddyn i gyflwyno syniadau.  Cofiwch ddweud eich dweud trwy edrych ar gostau pob cangen, darllen ein papur ymgynghori ac yna llenwi'r arolwg.

Cynhaliwyd nifer o sesiynau yn ystod y dydd ar ddechrau Chwefror gyda'r Aelod Portffolio ar faterion Llyfrgelloedd, y Prif Lyfrgellydd a'r Pennaeth Gwasanaeth.  Roedd y sesiynau hyn yn rhoi'r cyfle i drigolion ofyn cwestiynau a chyfrannu syniadau am sut i gynnal pob un o'r deg cangen lai.

Mae'r adborth o'r sesiynau hynny ar gael yma:

Y Gelli Gandryll a Talgarth 4 Chwefror 2019 [350KB]

Llanfair Caereinion a Llanfyllin 5 Chwefror 2019 [353KB]

Tref-y-clawdd a Llanandras 6 Chwefror 2019 [356KB]

Llanwrtyd a Llanfair ym Muallt 7 Chwefror 2019 [358KB]

Llanidloes a Rhaeadr Gwy 8 Chwefror 2019 [358KB]

Mae ffurflen adborth ac arolwg papur ar gael ym mhob llyfrgell cangen a symudol tan ddydd Sul 28 Ebrill, 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu