1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?
Darllen mwy

Adolygiad llyfrgell

Image cynrychioli Adolygiad llyfrgell

Image of books in a libraryMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi adolygiad o'i ddarpariaeth lyfrgelloedd ac mae'n gofyn am gymorth a syniadau ariannu gan drigolion, cymunedau, cynghorau tref a chymuned, asiantaethau partner, elusennau a busnesau lleol ym Mhowys mewn ymgais i arbed £200mil yn ystod y flwyddyn ariannol i ddod.

Cyhoeddodd yr Aelod Portffolio, y Cynghorydd Rachel Powell, nifer o sesiynau taro heibio yn ystod y dydd ar gyfer dechrau mis Chwefror ar gyfer 10 o'r canghennau llai.  Bydd y sesiynau yma'n rhoi cyfle i drigolion i gael sgwrs gyda hi, i gael rhagor o wybodaeth ac i gynnig unrhyw syniadau ar gyfer arbedion neu sut i greu incwm. Mae nhw:

DiwrnodAmserLlyfrgell
Dydd Llun 4 Chwefror10am - 12 canol dyddY Gelli Gandryll
 1 - 3pmTalgarth
Dydd Mawrth 5 Chwefror10am - 12 canol dyddLlanfair Caereinion
 1 - 3pmLlanfyllin
Dydd Mercher 6 Chwefror10am - 12 canol dyddTref-y-clawdd
 1 - 3pmLlanandras
Dydd Iau 7 Chwefror10am - 12 canol dyddLlanwrtyd
 1 - 3pmLlanfair-ym-Muallt
Dydd Gwener 8 Chwefror9.30am - 11.30amLlanidloes
 12.30pm - 2.30pmRhaeadr Gwy

Bydd ffurflen adborth ac arolwg papur byr ar gael yn y llyfrgelloedd cangen a'r llyfrgelloedd teithiol am 12 wythnos o ddydd Llun 4 Chwefror tan ddydd Sul 28 Ebrill 2019

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu