Trosglwyddo Tir Y Drenewydd

Image of Dolerw Park, Newtown

28 Ionawr 2019

Image of Dolerw Park, NewtownMae un o'r trosglwyddiadau tir mwyaf yn hanes Cyngor Sir Powys wedi cael ei gwblhau gan agor y ffordd ar gyfer prosiect 'mannau gwyrdd' uchelgeisiol yn y Drenewydd.

Llofnodwyd prydles trosglwyddo i gwblhau trosglwyddo dros 100 erw o dir agored o'r cyngor sir i Gyngor Tref y Drenewydd.  Bydd hyn yn atgyfnerthu a chefnogi chwaraeon, hamdden, bywyd gwyllt a'r amgylchedd yn y dref.

Roedd datganiad ar y cyd gan y ddau gyngor a Drenewydd Agored yn datgan bod llofnodi'r brydles yn cadarnhau trosglwyddo tir ar ddwy ochr yr Afon Hafren, yn cynnwys Parc Dolerw, y meysydd chwaraeon ar lan yr afon a throsglwyddo Bryn Trehafren i'r cyngor tref.

Meddai'r Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Eiddo: "Mae'r cyngor sir a'r cyngor tref wedi bod yn trafod dyfodol nifer o fannau gwyrdd yn y dref ers cryn amser.  Rwy'n falch dros ben ein bod wedi gallu eu trosglwyddo o'r diwedd i reolaeth leol gan agor y ffordd ar gyfer prosiect 'mannau gwyrdd' yn y dref. 

"Fel cyngor rydym yn cymryd camau arloesol a llawn dychymyg tuag at reoli eiddo a thir gyda'r nod o droi rhwymedigaeth ariannol yn ased sydd wedi'i ganolbwyntio ar y gymuned.  Yn aml, mae sefydliadau cymunedol mewn gwell sefyllfa i gymryd prosiectau ymlaen oherwydd eu gallu i gael nawdd grant."

Dywedodd y Cynghorydd Richard Edwards, Cynghorydd Tref y Drenewydd a Chadeirydd Tim Prosiect Cyflawni Cymunedol: "Dywedodd Cynghorydd Tref Y Drenewydd a Chadeirydd y Pwyllgor Economi a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Richard Edwards: "Rwy'n croesawu'r ffaith fod Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn wedi arwyddo prydlesu, ac yna rhwng Cyngor y Dref ac 'Open Newtown'.

"Er iddi gymryd peth amser i gyrraedd fan hyn, bydd y cytundeb yn rhyddhau'r £1.1 miliwn o nawdd i 'Open Newtown' gan Gronfa'r Loteri Fawr a'r grant cynnal a chadw gan gyngor y dref gan sicrhau y bydd y parciau'n cael eu diogelu er defnydd pawb.   Bydd cyfle i ddatblygu'r cyfleusterau ymhellach a denu mwy o drigolion i'w defnyddio a chreu cyfleoedd am dwristiaeth yn y dref a fydd yn helpu i adfywio canol y dref."

Meddai Stuart Owen, Cadeirydd 'Open Newtown' "Rydym yn falch dros ben bod y brydles 99 o flynyddoedd wedi cael ei lofnodi a'i gwblhau fel bod 'Open Newtown' yn gallu symud ymlaen gyda'r prosiect £1.1 miliwn wedi'i ariannu gan y Loteri Fawr.  Rydym wedi bod yn gweithio tuag at hwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf a gallwn o'r diwedd rhoi ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y Drenewydd ar waith.

Mae cynllun 'Open Newtown' yn un syml iawn - byddwn yn gwella sylfaen yr ased naturiol ac yn galluogi datblygiadau ar gyfer mentrau newydd (preifat a chymdeithasol) i adeiladu busnesau o amgylch Bwyd Lleol, Digwyddiadau a Thwristiaeth, Chwaraeon a Hamdden.

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn rydym eisoes wedi cymryd y cyfrifoldeb am reoli'r tir yn 2018, ac wedi trefnu bod y glaswellt yn cael ei dorri'n fwy aml er mwyn gallu ei ddefnyddio'n fwy aml ar gyfer hamdden a bydd ein cynllun pum mlynedd yn dechrau yn 2019."

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn a'n holl sefydliadau aelodaeth fel bod y Drenewydd yn sbarduno cyfoeth economaidd ar gyfer Canolbarth Cymru, ac yn fan hyfryd i fyw ynddo."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu